BLOG

Listy z Mornese
Nowy rok – nowa ja!

Nowy rok – nowa ja!

"Życzę Wam dobrego Nowego Roku, obfitego we wszelkie łaski i błogosławieństwa Boże. Rozpocznijcie dobrze ten rok, pomyślcie, że może dla którejś z was będzie to ostatni rok, jaki rozpoczyna, bo któż wie, czy przeżyjemy go do końca?... Trzeba, byśmy były zawsze...

czytaj dalej

  Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. (Łk 2,4) Maryja brzemienna to Matka...

czytaj dalej
Dom Chleba

Dom Chleba

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. (Łk 2,4) Betlejem to dokładnie "Dom Chleba". Ne bez przyczyny Syn Boży narodził się właśnie w Domu Chleba. Kilka lat później...

czytaj dalej
Czyny Józefa

Czyny Józefa

Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.  Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która...

czytaj dalej
Moc duchowa

Moc duchowa

Chłopiec zaś rósł i nabierał mocy duchowej, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. (Łk 1, 80)O Janie Chrzcicielu czytamy, że, jako dziecko, rósł i nabierał mocy duchowej. Fenomenalne stwierdzenie: moc duchowa. Uzyskuje się ją, a bardziej zdobywa po...

czytaj dalej
Jesteś policzony

Jesteś policzony

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. (Łk 2,1n) Cezar August panował od 30 roku przed do 14 roku po Chrystusie - jest postacią...

czytaj dalej
Prorok Najwyższego

Prorok Najwyższego

A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas...

czytaj dalej
Nowe życie

Nowe życie

(...) że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku...

czytaj dalej
Róg Ocalenia

Róg Ocalenia

Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta...

czytaj dalej
Posłuszeństwo

Posłuszeństwo

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza....

czytaj dalej
Skandal miłosierdzia

Skandal miłosierdzia

On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak...

czytaj dalej
Uwielbiaj, uwielbiaj!

Uwielbiaj, uwielbiaj!

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje...

czytaj dalej
Idź z pośpiechem!

Idź z pośpiechem!

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę....

czytaj dalej
Słyszeć, słuchać i powierzyć się

Słyszeć, słuchać i powierzyć się

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na...

czytaj dalej
Człowieku, uraduj się!

Człowieku, uraduj się!

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,...

czytaj dalej
Fart czy błogosławieństwo?

Fart czy błogosławieństwo?

Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił...

czytaj dalej
Nie wierzysz?

Nie wierzysz?

Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz...

czytaj dalej
Człowiek z MISJĄ

Człowiek z MISJĄ

Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana;...

czytaj dalej
Bądź czujny! Bóg jest blisko!

Bądź czujny! Bóg jest blisko!

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się...

czytaj dalej
Wolność od Prawa czy wolność poprzez Prawo?

Wolność od Prawa czy wolność poprzez Prawo?

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli...

czytaj dalej
Adwent z Pracownią

Adwent z Pracownią

Ewangelia wg św. Łukasza - najdłuższa z czterech Ewangelii przekazuje nam tradycyjny opis Bożego Narodzenia - ten, który zazwyczaj czytamy w naszych domach podczas Wigilijnej Wieczerzy. Pierwszy rozdział niniejszej Ewangelii będzie przedmiotem naszych rozważań w...

czytaj dalej
Na dobry początek

Na dobry początek

Witaj Przyjacielu! Nie wiem jak się tu znalazłaś/znalazłeś, ale wiedz, że dobrze, że jesteś! Szczerze cieszę się, że jesteś! Poczuj się jak u siebie, rozgość się, usiądź wygodnie i witaj w salezjańskiej przestrzeni! Pracownia Życia Duchowego powstała z potrzeby serc,...

czytaj dalej