SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE „LINA”

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Swoją działalnością wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, towarzyszy im na drodze wzrastania.Łączy inicjatywy podejmowane we wszystkich wspólnotach wychowawczych Inspektorii Wrocławskiej Sióstr Salezjanek.

Nasz adres:                                                      ul. św. Jadwigi 11; 50-266 Wrocław                tel. 071-344-12-32                                              NIP 8982133160                                      www.cmw.osw.pl/lina                                      e-mail: lina-stowarzyszenie@wp.pl

Jak nas wesprzeć?

Przekaż 1,5 % podatku
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 037, 38, 39), wpisz kwotę 1,5 % podatku oraz nr KRS: 0000302328

Można także wspomagać działalność naszego Stowarzyszenia wpłacając na konto darowiznę na cele pożytku publicznego.
Nr konta: PKO BP 15 1020 5242 0000 2602 0199 3153
Przekazując darowiznę, osoby fizyczne i spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT).

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

  • organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie),
  • organizację czasu wolnego (oratoria, świetlice, grupy zainteresowań),
  • organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy),
  • formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
  • tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych,
  • promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej,
  • wspieranie organizacji, których celami statutowymi są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej  oraz działalność religijna.

 

W 2023 roku z dedykowanych wpływów z 1,5 % podatku zostało dofinansowanych 6 placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Inspektoria Wrocławska) na łączną kwotę 40 790,00 zł. Aby dokonać takiej formy darowizny wpisując KRS Stowarzyszenia w formularzu podatkowym należy wskazać konkretny cel/nazwę placówki.

Dotychczasowym DARCZYŃCOM z serca BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

Projekty zrealizowane w 2023 roku:

1. Spotkanie dla młodych kobiet "Art of God".

Spotkanie dla młodych kobiet „Art of God”, które odbyło się w Dzierżoniowie, w dniach 10-12.02.2023 r. Choć tytuł brzmi tajemniczo, uczestniczki przyglądały się otaczającej rzeczywistości, by dostrzec w niej ślady boskiego dotyku: muzyka, obraz, ikona… Wśród różnorodności propozycji tych dni były też warsztaty z quillingu.

2. Formacyjne spotkanie dla młodzieży „W kontakcie”.

W dniach 24-26.02.2023 w Pieszycach odbyło się formacyjne spotkanie młodzieży pod hasłem „W kontakcie”. Młodzi byli zaproszeni do podjęcia decyzji czy chcą żyć w ciemności czy cieszyć się prawdziwym Światłem. Jak rozjaśniać ciemności serca, jak pracować nad sobą, rozwiązywać konflikty i mieć kontakt z własnymi emocjami uczyli się podczas spotkań i warsztatów, które dotykały wiele płaszczyzn ludzkiego życia.

3. Cykl spotkań formacyjnych dla młodzieży we Wrocławiu: styczeń-marzec 2023

W ramach cyklu odbyło się 7 spotkań: 5 dla młodzieży zaangażowanych w zajęcia Oratorium przy ul. Stanisławowskiej 46 we Wrocławiu i 2 dla młodych przygotowujących się do wyjazdu do Lizbony. Młodzież nabyła umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, sztuki animacji zabaw, gier i tańców integracyjnych. Sama tworzyła scenariusze i odbyła „praktykę animatora” pod okiem dorosłych wychowawców podczas zajęć z dziećmi.

4. Spotkanie warsztatowe dla młodych kobiet „Daj mi wody”.

W dniach 14-16.04.2023 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie warsztatowe dla młodych kobiet „Daj mi wody”. Wśród zaproszonych gości byli Donato Berchicci – aktor i restaurator i ks. Marek Chmielnik SAC.

5. Święto Młodych „Rozplątani”

W dniach 28.04-02.05.2023 w Pieszycach miało miejsce Inspektorialne Święto Młodych przebiegające pod hasłem „Rozplątani”. W co jesteśmy zaplątani? Jak się z tym uporać? Jak co roku to czas na radość, emocje, bycie razem i nieco refleksji. Był sport, zabawa, wyprawa w góry, chwile wyciszenia i warsztaty, na których młodzi uczyli się zaufania, współpracy, a także kreatywności.

6. „Wędrówką jedną życie jest człowieka” – spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet

W  Dzierżoniowie w dniach 27-29 maja 2023 r. odbyło się spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet pod hasłem: „Wędrówką jedną życie jest człowieka”.

7. Kolonie letnie dla dzieci "Jestem cudem"

W dniach 26.06-07.07.2023 r. w Karpaczu odbyły się kolonie letnie dla 46 dzieci z Wrocławia. Był to czas spędzony na warsztatach manualnych, zabawie, sporcie i obowiązkowych wędrówkach po Karkonoszach. Za ten aktywny wypoczynek dla małych  „mieszczuchów” odpowiadały s. Dorota Grzywacz FMA razem s. Edytą Tyszer FMA. Czytaj:https://cmw.osw.pl/news/karpacz-kolonie-letnie-jestes-cudem/

8. Jak słuchać, by usłyszeć - dni skupienia dla pracowników dzieł formalnych Sióstr Salezjanek

Marianówka, 07-10.07.2023. W dniach skupienia  dla nauczycieli, pracowników i współpracowników dzieł Córek Maryi Wspomożycielki Inspektorii Wrocławskiej prowadzonych przez o. Andrzeja Niczypora SJ, s. Wiesławę Kubiaczyk FMA i s. Annę Serafin FMA uczestniczyło 25 osób. Słowem, które prowadziło te dni był fragment „Słuchaj Izraelu” (Pwt 6, 3). Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/marianowka-sluchaj-izraelu-pwt-6-3-rekolekcje-dla-pracownikow/

9. Bezpieczny autobus - I etap wakacyjnego wypoczynku w Chorwacji

W dniach 03-19.07.2023 r. grupa 30 dzieci z Pleszewa i okolic wraz s. Danutą Kowal FMA spędziła swój wakacyjny wypoczynek w Chorwacji. Pierwszy i ostatni etap wakacyjnej przygody spędzili bezpiecznie w drodze z Pleszewa do Sosnowca, gdzie łączyli się z grupą przyjaciół, by wyruszyć w dalszą drogę, a potem pełni wrażeń spokojnie wrócić do domu.

10. Salezjańska przygoda - kolonie dla dzieci w Wisełce

W dniach 17-24.07.2023 r. swój wakacyjny wypoczynek w Wisełce spędziło 37 uczestników z Grabowa nad Prosną i Szczecina. Czas bezpieczny, aktywny, przyjazny, spędzony  z ks. Bosko „u boku”. Odpowiedzialne s. Grażyna Podpora FMA i s. Teresa Manicka FMA. Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/wiselka-kolonie-letnie-ze-swietymi/

11. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

 

Nasza reprezentacja na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie 2023 razem ze światem salezjańskich i młodym Kościołem z całego świata. Odpowiedzialna za grupę była s. Dorota Grzywacz FMA. Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/swiatowe-dni-mlodziezy-po-salezjansku/

12. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Tajemniczy Ogród"

W świat TAJEMNICZEGO OGRODU w dniach 12-17.08.2023 r. w Łomiankach wyruszyło 12 dziewczyn i młodych kobiet. W drodze osobistego rozwoju uczestniczkom towarzyszyły s. Joanna Wojciechowska, s. Maria Grażul i s. Aleksandra Sys.

13. Piła - spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych

W dniach 8-10.09 2023 r. w Pile odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Uczestniczyli w niej reprezentanci młodzieży z Wrocławia, Szczecina, Środy Śląskiej, Piły i Pleszewa, którzy opracowywali tematy tegorocznych spotkań dla młodych naszej Inspektorii.

14. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Bez korzeni nie ma skrzydeł"

W Dzierżoniowie w dniach 22-24.09.2023 r. odbyło się spotkanie dla młodych kobiet pt. „Bez korzeni nie ma skrzydeł”. Więcej https://cmw.osw.pl/news/dzierzoniow-bez-korzeni-nie-ma-skrzydel/

15. Wrocław - Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Wypłyń na głębię"

W dniu 08.10.2023 r. we Wrocławiu miało miejsce Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet „Wypłyń na głębię”. Czytaj dalej https://cmw.osw.pl/news/wroclaw-spotkanie-dla-kobiet-wyplyn-na-glebie/

16. Wrocław: „Stworzeni, by WIELBIĆ!” warsztaty muzyczno – liturgiczne

Wrocław 20-21.10.2023 r. „Stworzeni, by WIELBIĆ!” warsztaty muzyczno – liturgiczne. Czytaj dalej https://cmw.osw.pl/news/wroclaw-stworzeni-by-wielbic/

17. Dzierżoniów - Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Bóg w mojej ciemności"

Dzierżoniów 03-05.11.2023 r. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet „Bóg w mojej ciemności” . Czytaj dalej https://cmw.osw.pl/news/dzierzoniow-spotkanie-dla-dziewczyn-i-mlodych-kobiet/

18. Wrocław - spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych

W Wrocławiu w dniach 10-12.11.2023 r. miało miejsce spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Był to czas bardzo pracowity, który sprawił, że planowane na grudzień 2023 spotkanie młodzieży w Pile nabrało konkretnych kształtów. Oczywiście nie mogło zabraknąć miejsca na osobistą formację. Aby młodzi tworzyli zgrany zespół, zadbano także o czas wieczornej rekreacji obfitującej w wiele emocji.

 

 

19. Miedzyprzedszkolny konkurs "Bezpieczny Przedszkolak"

W dniach 06-30.11.2023 r w trosce o rozwój i bezpieczeństwo dzieci, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie, we współpracy z Salezjańskim Centrum Młodzieżowym LINA, zaprosiło dzieci z wszystkich przedszkoli z Dzierżoniowa, a także przedszkola Sióstr Salezjanek z Pieszyc, Nowej Rudy oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie do udziału w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak”.  Jak wspomina s. Izabela Gryń, dyrektor Przedszkola:  „Celem konkursu było wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych, sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach”. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom wiedzy, z czego wszyscy byli dumni i mogli doświadczyć, że najlepiej uczy się przez zabawę. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie, Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie i Straż Miejska w Dzierżoniowie.

 

20. „DAM CI MISTRZYNIĘ” spotkanie młodzieży w Pile

W dniach 08-10.12.2023 r. w Pile odbyło się spotkanie formacyjne młodzieży przybyłej z całej Inspektorii PLA. Jego myślą przewodnią były słowa „DAM CI MISTRZYNIĘ”. W wydarzeniu uczestniczyło 144 osoby, w tym 124 ludzi młodych. Bogaty czas wypełniły momenty integracyjne, warsztatowe, świadectwa, gra terenowa, strefa spotkań, także z Bogiem. Relację jednej z uczestniczek można przeczytać tutaj https://cmw.osw.pl/news/pila-dam-ci-mistrzynie-spotkanie-mlodziezy-z-okazji-uroczystosci-niepokalanej/ 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zwanego dalej RODO oraz Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (zwanego dalej Dekretem) wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r. informujemy, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych są: Stowarzyszenie Salezjańskie Centrum Młodzieżowe „Lina”, ul. Św. Jadwigi 11, 50-266 Wrocław oraz Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, ul. Św. Jadwigi 11, 50-266 Wrocław.

2. Zgodnie z 30 art. Dekretu ogólnego Zgromadzenie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim s. Justyna Gremblewska, z którą można skontaktować się pisemnie na adres jw. lub e-mail: iod@cmw.osw.pl.

3. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu realizacji przez Administratorów zadań wynikających z natury ich działalności, określonych każdorazowo w treści i zakresie udzielanych zgód, w tym na przetwarzanie wizerunku: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 ust.1 pkt.1 Dekretu,

b. w celu prowadzenia korespondencji, z zaznaczeniem, że wpis do skrzynki kontaktowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Nadawcy, udostępnionych drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 ust.1 pkt.1 Dekretu,

c. dla realizacji obowiązku sprawozdawczego OPP z wykorzystania 1,5 % podatku (dane uczestników, organizatorów, darczyńców, także tych, których dane zostały pozyskane w związku z rozliczeniem podatkowym) i innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu,

d. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, w tym:

dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

dla potrzeb archiwizacyjnych i kronikarskich,

dla zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, w przypadku osób kontaktujących się z administratorami w ich siedzibie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 7 ust.1 pkt 3 i pkt 6 Dekretu;

e. dla wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądania, przed zawarciem umowy czy innej formy współpracy art.6 ust.1 lit. b RODO i art. 7 ust.1 pkt 2 Dekretu.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych.

5. Administratorzy z własnej inicjatywy nie przekazują danych osobowych do państw trzecich, jednakże w związku z korzystaniem przez nich z usług niektórych dostawców, jak Facebook, YouTube, Instagram, dane osobowe, w szczególności w postaci wizerunku, mogą być przekazywane przez takie podmioty do państw trzecich. W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych. Wg ww. dostawców spełniają oni wymogi obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych, łącznie z zapisami RODO. Zasady przetwarzania przez nich danych dostępne są pod adresami:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy

https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL#europeanrequirements

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres uwarunkowany i wynikający z realizacji celów działań Administratora, tj,

a. przez czas realizacji celów działań, dla których zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody na ich realizację,

b. do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,

c. nie dłużej niż przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorach i określone prawem okresy dochodzenia roszczeń lub podejmowania obrony przed nimi, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

d. przez okres nieograniczony czasowo dane przetwarzane dla celów archiwistycznych i kronikarskich.

7. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały służyć.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo do przenoszenia danych na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

9. Strona korzysta z plików cookies dla optymalizacji jej funkcjonowania, stąd w trakcie elektronicznego przetwarzania danych, może dochodzić do profilowania. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Strony www, Użytkownik wyraża na to dobrowolną zgodę.

10. Jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego UODO lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w zależności od charakteru sprawy.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pod adresem Administratorów.

Stowarzyszenie LINA jako OPP publikuje roczne Sprawozdania finansowe i merytoryczne w  Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kliknij, aby przejść na stronę NIW.