SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE „LINA”

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Swoją działalnością wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, towarzyszy im na drodze wzrastania.Łączy inicjatywy podejmowane we wszystkich wspólnotach wychowawczych Inspektorii Wrocławskiej Sióstr Salezjanek.

Nasz adres:                                                      ul. św. Jadwigi 11; 50-266 Wrocław                tel. 071-344-12-32                                              NIP 8982133160                                      www.cmw.osw.pl/lina                                      e-mail: lina-stowarzyszenie@wp.pl

Jak nas wesprzeć?

Przekaż 1,5 % podatku
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 037, 38, 39), wpisz kwotę 1,5 % podatku oraz nr KRS: 0000302328

Można także wspomagać działalność naszego Stowarzyszenia wpłacając na konto darowiznę na cele pożytku publicznego.
Nr konta: PKO BP 15 1020 5242 0000 2602 0199 3153
Przekazując darowiznę, osoby fizyczne i spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT).

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

  • organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie),
  • organizację czasu wolnego (oratoria, świetlice, grupy zainteresowań),
  • organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy),
  • formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
  • tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych,
  • promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej,
  • wspieranie organizacji, których celami statutowymi są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej  oraz działalność religijna.

W 2023 roku z dedykowanych wpływów z 1,5 % podatku zostało dofinansowanych 6 placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Inspektoria Wrocławska) na łączną kwotę 40 790,00 zł. Aby dokonać takiej formy darowizny wpisując KRS Stowarzyszenia w formularzu podatkowym należy wskazać konkretny cel/nazwę placówki. Dotychczasowym DARCZYŃCOM z serca BARDZO DZIĘKUJEMY!

Informujemy, że 28 stycznia 2024 r. o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego LINA.

Projekty zrealizowane w 2023 roku:

1. Spotkanie dla młodych kobiet "Art of God".

Spotkanie dla młodych kobiet „Art of God”, które odbyło się w Dzierżoniowie, w dniach 10-12.02.2023 r. Choć tytuł brzmi tajemniczo, uczestniczki przyglądały się otaczającej rzeczywistości, by dostrzec w niej ślady boskiego dotyku: muzyka, obraz, ikona… Wśród różnorodności propozycji tych dni były też warsztaty z quillingu.

2. Formacyjne spotkanie dla młodzieży „W kontakcie”.

W dniach 24-26.02.2023 w Pieszycach odbyło się formacyjne spotkanie młodzieży pod hasłem „W kontakcie”. Młodzi byli zaproszeni do podjęcia decyzji czy chcą żyć w ciemności czy cieszyć się prawdziwym Światłem. Jak rozjaśniać ciemności serca, jak pracować nad sobą, rozwiązywać konflikty i mieć kontakt z własnymi emocjami uczyli się podczas spotkań i warsztatów, które dotykały wiele płaszczyzn ludzkiego życia.

3. Cykl spotkań formacyjnych dla młodzieży we Wrocławiu: styczeń-marzec 2023

W ramach cyklu odbyło się 7 spotkań: 5 dla młodzieży zaangażowanych w zajęcia Oratorium przy ul. Stanisławowskiej 46 we Wrocławiu i 2 dla młodych przygotowujących się do wyjazdu do Lizbony. Młodzież nabyła umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, sztuki animacji zabaw, gier i tańców integracyjnych. Sama tworzyła scenariusze i odbyła „praktykę animatora” pod okiem dorosłych wychowawców podczas zajęć z dziećmi.

4. Spotkanie warsztatowe dla młodych kobiet „Daj mi wody”.

W dniach 14-16.04.2023 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie warsztatowe dla młodych kobiet „Daj mi wody”. Wśród zaproszonych gości byli Donato Berchicci – aktor i restaurator i ks. Marek Chmielnik SAC.

5. Święto Młodych „Rozplątani”

W dniach 28.04-02.05.2023 w Pieszycach miało miejsce Inspektorialne Święto Młodych przebiegające pod hasłem „Rozplątani”. W co jesteśmy zaplątani? Jak się z tym uporać? Jak co roku to czas na radość, emocje, bycie razem i nieco refleksji. Był sport, zabawa, wyprawa w góry, chwile wyciszenia i warsztaty, na których młodzi uczyli się zaufania, współpracy, a także kreatywności.

6. „Wędrówką jedną życie jest człowieka” – spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet

W  Dzierżoniowie w dniach 27-29 maja 2023 r. odbyło się spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet pod hasłem: „Wędrówką jedną życie jest człowieka”.

7. Kolonie letnie dla dzieci "Jestem cudem"

W dniach 26.06-07.07.2023 r. w Karpaczu odbyły się kolonie letnie dla 46 dzieci z Wrocławia. Był to czas spędzony na warsztatach manualnych, zabawie, sporcie i obowiązkowych wędrówkach po Karkonoszach. Za ten aktywny wypoczynek dla małych  „mieszczuchów” odpowiadały s. Dorota Grzywacz FMA razem s. Edytą Tyszer FMA. Czytaj:https://cmw.osw.pl/news/karpacz-kolonie-letnie-jestes-cudem/

 

8. Jak słuchać, by usłyszeć - dni skupienia dla pracowników dzieł formalnych Sióstr Salezjanek

Marianówka, 07-10.07.2023. W dniach skupienia  dla nauczycieli, pracowników i współpracowników dzieł Córek Maryi Wspomożycielki Inspektorii Wrocławskiej prowadzonych przez o. Andrzeja Niczypora SJ, s. Wiesławę Kubiaczyk FMA i s. Annę Serafin FMA uczestniczyło 25 osób. Słowem, które prowadziło te dni był fragment „Słuchaj Izraelu” (Pwt 6, 3). Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/marianowka-sluchaj-izraelu-pwt-6-3-rekolekcje-dla-pracownikow/ 

 

9. Bezpieczny autobus - I etap wakacyjnego wypoczynku w Chorwacji

W dniach 03-19.07.2023 r. grupa 30 dzieci z Pleszewa i okolic wraz s. Danutą Kowal FMA spędziła swój wakacyjny wypoczynek w Chorwacji. Pierwszy i ostatni etap wakacyjnej przygody spędzili bezpiecznie w drodze z Pleszewa do Sosnowca, gdzie łączyli się z grupą przyjaciół, by wyruszyć w dalszą drogę, a potem pełni wrażeń spokojnie wrócić do domu.

10. Salezjańska przygoda - kolonie dla dzieci w Wisełce

W dniach 17-24.07.2023 r. swój wakacyjny wypoczynek w Wisełce spędziło 37 uczestników z Grabowa nad Prosną i Szczecina. Czas bezpieczny, aktywny, przyjazny, spędzony  z ks. Bosko „u boku”. Odpowiedzialne s. Grażyna Podpora FMA i s. Teresa Manicka FMA. Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/wiselka-kolonie-letnie-ze-swietymi/

 

11. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

 

Nasza reprezentacja na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie 2023 razem ze światem salezjańskich i młodym Kościołem z całego świata. Odpowiedzialna za grupę była s. Dorota Grzywacz FMA. Czytaj więcej:https://cmw.osw.pl/news/swiatowe-dni-mlodziezy-po-salezjansku/

12. Spotkanie dla dziewczyn i młodych kobiet "Tajemniczy Ogród"

W świat TAJEMNICZEGO OGRODU w dniach 12-17.08.2023 r. w Łomiankach wyruszyło 12 dziewczyn i młodych kobiet. W drodze osobistego rozwoju uczestniczkom towarzyszyły s. Joanna Wojciechowska, s. Maria Grażul i s. Aleksandra Sys.

13. Piła - spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych

W dniach 8-10.09 2023 r. w Pile odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. Uczestniczyli w niej reprezentanci młodzieży z Wrocławia, Szczecina, Środy Śląskiej, Piły i Pleszewa, którzy opracowywali tematy tegorocznych spotkań dla młodych naszej Inspektorii.

Projekty zrealizowane w 2022 roku:

1. Międzyinspektorialne Forum Duszpasterskie - czytaj dalej...

W dniach 25-27 lutego 2022 r. odbyło się w Kokotku Międzyinspektorialne Forum Duszpasterskie. Z naszej Inspektorii uczestniczyło w nim 13 osób: siostry i osoby świeckie. Na program spotkania składały się warsztaty, konferencje i praca w grupach.

2. Wielkopostne Dni Skupienia

W dniach 4-6 marca 2022 r. odbyły się w Pieszycach Wielkopostne Dni Skupienia dla młodzieży szkolnej. Uczestniczyły w nich 42 osoby. Temat spotkania WIARYgodny pozwalał młodym ludziom pochylić się nad swoim życiem i dobrze przygotować się do świat wielkanocnych.

3. Dni Duchowości Salezjańskiej (1 seria)

19 marca 2022 r. , w uroczystość św. Józefa, w siedzibie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się Dni Duchowości Salezjańskiej. Spotkanie zgromadziło 63 osoby z 7 przedszkoli, które formowały się do roli odpowiedzialnych animatorów i wychowawców w naszych dziełach.

4. Dni Duchowości Salezjańskiej (2 seria)

W sobotę, 2 kwietnia 2022 r. w Połczynie Zdroju odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dni Duchowości Salezjańskiej dla wspólnot wychowawczych z przedszkoli prowadzonych przez FMA w Czaplinku i Połczynie Zdroju. 24 uczestników poznawało jaka jest rola i zadania wychowawcy na przykładzie Maryi i Józefa oraz poszukiwało elementów wychowania salezjańskiego wg serca ks. Bosko.

5. Warsztaty pisania ikon

W dnich 1-3 kwietna 2022 r. odbyły się w Łomiankach Międzyinspektorialne Warsztaty Pisania Ikon. Młodzież pisała własne ikony a wybrana grupa jubileuszowa ikonę Abrahama i Sary. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.

6. Inspektorialna Rada Młodych

W dniu 9 kwietni odbyło się spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych RM. Podczas spotkania została omówiona Majówka dla młodych oraz przygotowano materiały na to spotkanie. Młodzi spotkali się z S. Inspektorką i ze wspólnotą sióstr składając życzenia wielkanocne i wręczając drobne upominki.

7. Tryptyk ewangelizacyjny „Jak wygrać życie?”

W Ostrowie Wielkopolskim został zrealizowany projekt ewangelizacyjny, podczas którego w dniach 23-24 kwietnia było spotkanie dla młodych. Wśród 200 osób znaleźli się też młodzi z naszych wspólnor wraz siostrami i wychowawcami.

8. Majówka

W dniach 29 kwietnia – 1 maja 2022 r. odbyło się we Wrocławiu formacyjno-rekreacyjne spotkanie młodych: Sam Tworzysz Obraz Przyszłości (STOP). Uczestniczyło w nim 18 osób z 3 wspólnot. Młodzież przygotowywała się do odpowiedzialnego podjęcia ról w społeczeństwie, uczyła się także jak tworzyć przyjazne relacje z innymi.

9. Jubileusz 100 lecia FMA w Polsce

11 czerwca 2022 r. obyły się w Łodzi główne uroczystości Jubileuszu 100-lecia obecnosci salezjanek w Polsce. Młodzież z IRM zaangażowała się w posługę wolontariatu, przygotowanie liturgii oraz byli członkami chóru jubileuszowego.

10. Rekolekcje dla pracowników dzieł

W Bardzie Śląskim, w dniach 8-11 lipca 2022 r. odbyły się rekolekcje dla sióstr, nauczycieli i pracowników naszych dzieł. 19 osób pochylało się nad tematem rozeznawania duchowego, które przybliżył jezuita, ojciec Andrzej Niczypor.

11. Półkolonie dla dzieci z Polski i Ukrainy

W Pieszycach, w dniach od 11 do 22 lipca 2022 r. wspólnota gościła grupę dzieci uczestniczących w półkoloniach prowadzonych przez siostry, wychowawców i animatorów. Wśród uczestników były dzieci z oratorium oraz dzieci Uchodźców z Ukrainy przebywających w naszych domach.

12. Rekolekcje dla dziewcząt i młodych kobiet

11-16 lipca 2022 r. w Suwałkach miało miejsce spotkanie dla dziewcząt i młodych kobiet (17-35 lat), w ramach którego uczestniczki odbyły pielgrzymkę do Różanegostoku.

13. Rekolekcje w Krakowie w przygotowaniu do ŚDM w Lizbonie

28-31 lipca 2022 r., odbyły się w Krakowie rekolekcje dla młodzieży pragnącej pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Temat spotkania brzmiał „Wstań! Jesteś wyjątkowy!” i dotyczył pracy nad poczuciem własnej wartości. Z naszej Inspektorii wzięło w nich udział 6 osób.

14. Inspektorialna Rada Młodych

W drugim tygodniu września – 9-11 września 2022 r., we Wrocławiu gościła grupa młodych z Inspektorialnej Rady Młodych wraz z siostrami. Młodzi uczyli się siebie nawzajem i opracowali tematykę spotkań na nowy rok szkolny. Było też sporo momentów formacyjnych i modlitwy.

15. "Bo spotkanie to dobre świętowanie!"

W sobotę 1 pażdziernika 2022 r. w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie młodych, w ramach którego uczestnicy odbyli wycieczkę do Ostrowa Wielkopolskiego i Twardogóry, by razem z innymi świętować śluby wieczyste s. Aleksandry Sys FMA i s. Agnieszki Kamińskiej FMA. Część uczestników tworzyła zespół muzyczny i chór podczas uroczystości. W drodze powrotnej odwiedzili Twardogórę poznając jej ciekawostki historyczne.

16. Inspektorialna Rada Młodych

W dniach 18-20.11.2022 we Wrocławiu przy pl. Franciszkańskim 1/3 spotkała się IRM. Młodzi animatorzy wraz z siostrami pracowicie przygotowywali grudniowe spotkania młodzieży w Pile i we Wrocławiu.

17. Święty Mikołaj w podróży

W czwartek 01.12.2022 20 uczestników scholi z Pleszewa wybrało się do Poznania, by z okazji św. Mikołaja wspólnie spędzić czas. Dzieci skorzystała z Aquaparku -Term Maltańskich, gdzie mogły sprawdzić swoje umiejętności pływania. Ponadto zdobyły doświadczenia podróżowania środkami transportu publicznego i zwiedziły miasto.

18. NIEPOKALANA 2w1 ”STACJA – RELACJA”

W dniach 09-11.12.2022 w dwóch miejscach jednocześnie, tzn. we Wrocławiu i w Pile odbywały się spotkania młodzieży pod hasłem NIEPOKALANA 2w1 ”STACJA – RELACJA”. Łącznie uczestniczyło w nich 125 osób. Młodzi „wyruszali w podróż po świecie”, by dotrzeć do stacji docelowej, jakim jest spotkanie z Jezusem i Jego Matką. Nie zabrakło na nich stacji INTEGRACJI, ATRAKCJI, REWELACJI, KONTEMPLACJI, ADORACJI i … WARSU. Sprawdzili się na każdej z nich zarówno na stacji warsztatowej jaki i w grze terenowej, podczas zabawy jak i modlitwy.

Stowarzyszenie LINA jako OPP publikuje roczne Sprawozdania finansowe i merytoryczne w  Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kliknij, aby przejść na stronę NIW.