SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE
„LINA”


Jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Swoją działalnością wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży,
towarzyszy im na drodze wzrastania.
Łączy inicjatywy podejmowane we wszystkich wspólnotach wychowawczych
Inspektorii wrocławskiej sióstr salezjanek.

Wszystko to w trosce o DAR ŻYCIA
odkrywany w świetle wartości ewangelicznych.

 

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

  • organizację zajęć warsztatowych, integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • działalność turystyczno-wypoczynkową (wycieczki, rajdy, kolonie i półkolonie),
  • organizację czasu wolnego (oratoria, świetlice, grupy zainteresowań), 
  • organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych (spektakle teatralne, koncerty, festiwale, wystawy, konkursy), 
  • formację wolontariuszy i animatorów młodzieżowych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
  • tworzenie programów edukacyjnych i formacyjnych, 
  • promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki, edukacji i duchowości chrześcijańskiej .

 

Chcesz nam pomóc?

Przekaż 1% podatku
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 037, 38, 39),
wpisz kwotę 1% podatku oraz
Numer KRS: 0000302328

Można także wspomagać działalność naszego Stowarzyszenia wpłacając na konto darowiznę na cele pożytku publicznego.
Nr konta: PKO BP 15 1020 5242 0000 2602 0199 3153
Przekazując darowiznę, osoby fizyczne i spółki osobowe mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT).

SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE „LINA”
ul. św. Jadwigi 11; 50-266 Wrocław; tel. 71-344-12-32
strona www: www.cmw.osw.pl/lina
e-mail: lina-stowarzyszenie@wp.pl
Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000302328