W dniach 7-9 czerwca br., w Pieszycach, odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok spotkanie formacyjne dla sióstr, które złożyły pierwsze śluby w latach 1952–1976. Uczestniczyło w nim 29 osób.

Tak spotkanie wspomina siostra Teresa Chrzan:

«Temat przewodni tego spotkania Jak pogodnie przeżywać codzienność przewijał się w warsztatach prowadzonych przez panią Annę Stempień – Doradcę Życia Rodzinnego i w spotkaniu z pielęgniarką z pieszyckiej przychodni – panią Beatą Bujnowską, która nawiązała do troski o zdrowie.

Ksiądz Władysław Nowak SDB, w konferencji podkreślił znaczenie liturgii i modlitwy w przemienianiu naszej codzienności. Oczywiście, nie zabrakło rekreacji, podczas której miałyśmy okazję spotkać się z aktorem, panem Mariuszem Drozdowskim. Zaproszony gość opowiedział nam o swojej pracy wśród dzieci przedszkolnych, przedstawiając różne scenki teatralne mające na celu kształtowanie postaw u dzieci.

W niedzielę, dzieliłyśmy się Słowem Bożym, w oparciu o Ewangelię towarzyszącą nam w tym roku formacyjnym – o Marii i Marcie. Był to piękny i ubogacający czas!»