dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Pracować w duchu salezjańskim znaczy:
EWANGELIZOWAĆ przez wychowanie i WYCHOWYWAĆ przez ewangelizację!

Wszystko ma zmierzać do INTEGRALNEGO, pełnego ROZWOJU dzieci i młodzieży.
Ostatecznym celem – ZBAWIENIE w Chrystusie.

W dzieło wychowania włączamy osoby świeckie, tworząc z nimi WSPÓLNOTY WYCHOWAWCZE.

Nasza misja oparta jest na SYSTEMIE PREWENCYJNYM św. Jana Bosko.
realizujemy to pracując w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, oratoriach, animując liturgię, prowadząc schole, formując animatorów,
działając na rzecz misji i prowadząc różnego rodzaju grupy nieformalne.