dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dnia 30 września 1996 r. została wpisana pod numerem SKF „B” 62 do rejestru stowarzyszeń i związków sportowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dnia 26 czerwca 2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665, sygn. akt: WA.XX NS-REJ.KRS/646/01/299.

Założycielami stowarzyszenia są księża Salezjanie – SDB, siostry Salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.

Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Cele SALOS-u to między innymi…

  • krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości młodych.
  • wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
  • propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej na stronie: www.salosrp.pl

SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo – wychowawczą wśród dzieci i młodzieży poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne.

CZAPLINEK
ul. Moniuszki 28
78-550 Czaplinek

DOBIESZCZYZNA
Dobieszczyzna 55
63-210 Żerków

DZIERŻONIÓW
ul. Wrocławska 51
58-200 Dzierżoniów

NOWA RUDA
ul. Kościelna 10
57-400 Nowa Ruda

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Słowackiego 33A
63-400 Ostrów Wielkopolski

PIESZYCE
ul. Ogrodowa 48
58-250 Pieszyce

PLESZEW
ul. Podgórna 14
63-300 Pleszew

POŁCZYN ZDRÓJ
ul. Wąska 8
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 94 366 21 13

WROCŁAW
Pl. Franciszkański 1/3
50-071 Wrocław
tel. 71 343 84 28; 71 343 72 97