dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Salezjańska Organizacja Sportowa – SALOS

 

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
– 29 czerwca 1992 r. została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie
– 30 września 1996 r. została wpisana pod numerem SKF „B” 62 do rejestru stowarzyszeń i związków sportowych Sądu Okręgowego w Warszawie
– 26 czerwca 2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665, sygn. akt: WA.XX NS-REJ.KRS/646/01/299.

Założycielami stowarzyszenia są Salezjanie, siostry Salezjanki oraz świeccy.

Podstawowym celem organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Cele SALOS-u to między innymi…

  • krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości
  • wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne
  • propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.

Więcej: www.salosrp.pl

SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo – wychowawczą wśród dzieci i młodzieży poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne.

CZAPLINEK ul. Moniuszki 28, 78-550 Czaplinek

NOWA RUDA ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Słowackiego 33A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

PIESZYCE ul. Ogrodowa 48, 58-250 Pieszyce

POŁCZYN ZDRÓJ ul. Wąska 8, 78-320 Połczyn Zdrój