dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Oratoria i świetlice

Oratorium jest to pierwsze dzieło, jakie podjął św. Jan Bosko pośród turyńskiej młodzieży. Był zawsze z młodymi. W ich smutkach i radościach. Pomagał im znaleźć dom, pracę. Był nie tylko w momentach modlitwy, ale też zabawy, towarzyszył im w codziennym życiu. Oratorium księdza Bosko ko było to miejsce, w którym działania wychowawcze były skupione na młodym człowieku i zmierzały do jego integralnego – całościowego rozwoju.

Bazując na doświadczeniach św. Jana Bosko i św. Marii Mazzarello, siostry i animatorzy świeccy tworzą przy domach salezjańskich dla swoich wychowanków Oratoria i świetlice środowiskowe, czyli bezpieczne środowisko, aby mogli twórczo i dobrze spędzić czas wolny, gdzie doświadczają wspólnoty, przyjaźni, miłości oraz proponują dobrą zabawę połączoną z formacją religijną oraz proponowana jest pomoc w nauce, dobry film, warsztaty, filmowe, kółka zainteresowań np.: plastyczne, sportowe, recytatorskie, udzielające korepetycji, organizujące wycieczki integracyjne, propagujące kulturę chrześcijańską, muzyczne, gitarowe, a także schole, które swoim śpiewem ubogacają liturgię.

Ośrodki te zostały stworzone na potrzeby środowiska, aby pomóc rodzicom w wychowaniu młodego człowieka, aby uchronić dzieci od różnych zagrożeń, jakie niesie otoczenie, aby zapełnić ich wolny czas i tym samym ustrzec od nudy, frustracji czy też samotności ulicy i złego towarzystwa.

Oratorium to miejsce i sposób łączenia ludzkich serc i umysłów z Bogiem. Oratorium to miejsce, gdzie piękno muzyki, słowa, obrazu, tańca, mogą przemówić do ludzkich serc, które potrzebują miejsca i czasu, aby oderwać się, a nawet uciec przed brzydotą, pustym słowem, niepokojem jaki niesie współczesny świat….

Oratorium to miejsce, środowisko i klimat w którym można spotkać przyjaciół, stawać się lepszym i wzrastać w swoim człowieczeństwie.

Istnieje wiele wspólnot w Inspektorii wrocławskiej Sióstr Salezjanek, które stały się dla licznej rzeszy młodych gościnnym domem, domem otwartym na ich potrzeby. Istnieją Siostry, osoby świeckie, które oddają swój czas, talenty, serce, aby służyć najbardziej potrzebującym.