dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

ORATORIA

 

ORATORIUM to pierwsze dzieło, jakie podjął św. Jan Bosko pośród turyńskiej młodzieży.
Był zawsze z młodymi. W ich smutkach i radościach. Pomagał im znaleźć dom, pracę.
Był nie tylko w momentach modlitwy, ale też zabawy, towarzyszył im w codziennym życiu.

 

Bazując na doświadczeniach św. Jana Bosko i św. Marii Mazzarello, siostry i animatorzy
tworzą przy naszych wspólotach ORATORIA – bezpieczne środowisko, aby mogli twórczo i dobrze spędzić czas wolny, doświadczyć wspólnoty, przyjaźni, miłości. 
Propozycja zabawy połączona jest z formacją religijną, proponowana jest też pomoc w nauce, dobry film, warsztaty, kółka zainteresowań. Organizowane się wycieczki, festyny, konkursy…


ORATORIUM to…
…miejsce i sposób łączenia ludzkich serc i umysłów z Bogiem,
…miejsce, gdzie piękno muzyki, słowa, obrazu, tańca, mogą przemówić do ludzkich serc, które potrzebują miejsca i czasu, aby oderwać się, a nawet uciec przed brzydotą, pustym słowem, niepokojem,
…miejsce, środowisko i klimat, w którym można spotkać przyjaciół, stawać się lepszym i wzrastać w swoim człowieczeństwie.