Dnia 24 kwietnia 2018 r. do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przybyło Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek z Grabowa nad Prosną.

Dzieci wraz z całym personelem uczestniczyły w Eucharystii  przed Cudownym Obrazem Józefa Kaliskiego sprawowanej przez Wikariusza z Parafii w Grabowie nad Prosną ks. Mariusza Kamińskiego. Pod koniec Eucharystii Dyrektor Przedszkola s. Monika Kanafa odczytała tekst zawierzenia Przedszkola i Rodzin św. Józefowi. Przedstawiciele  każdej z pięciu grup wraz z nauczycielami złożyli przed Cudowny Obraz, wykonaną przez siebie książkę z namalowanymi prośbami do św. Józefa, oraz białą różę.

Ta Pielgrzymka zarówno dzieciom jak i dorosłym dała pewność,  że św. Józef, jest dla każdego Pośrednikiem w wypraszaniu Łask. Po Eucharystii i obiedzie młodsze dzieci udały się na zabawy do Bajkolandu a starsze do Kaliskiego Grodu Piastów.

Cała pielgrzymko – wycieczka przebiegła w bezpiecznej i radosnej atmosferze.

s. Magdalena Mańkowska