«W środę, 8 maja br. w Publicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Grabowie n/Prosną, odbyło się spotkanie dzieci 6 letnich dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych z terenu Miasta i Gminy Grabów n/Prosną oraz Kraszewic – „WARTO DOBRYM BYĆ – SPEŁNIONY SEN ŚW. JANA BOSKO”.

Motywem przewodnim spotkania było przybliżenie postaci św. Jana Bosko, odkrywanie w sobie dobra i możliwości dzielenia się nim z innymi. Było ono również okazją do rozwijania umiejętności komunikacji, efektywnego współdziałania w grupie i przełamywania nieśmiałości. W spotkaniu wzięło udział 7 przedszkoli z terenu naszego miasta oraz przedszkole z Kraszewic.

Po przywitaniu uczestników przez siostrę Elżbietę – dyrektor przedszkola i grupę 6 latków „Przyjaciół Main i Janka” z naszgo przedszkola, przedstawiciele trzyosobowych zespołów z każego przedszkola wraz ze swoim opiekunem przystąpili do wykonania przygotowanych zadań i zabaw. Dzieci odpowiadały na pytania do quizu, wymyślały pozytywne zakończenia historii snu Janka Bosko, klasyfikowały i łączyły w pary ilustracje przedstawiające dobre i złe zachowania, wykonywały zabawy i ćwiczenia ruchowe, układały puzzle, rozwijały swoje talenty aktorskie i poprzez pantomimę ukazywały różne scenki. Na koniec każdy zespół wykonał pracę plastyczną i wykleił szablon owieczki wybraną techniką plastyczną. Podsumowaniem spotkania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz słodki poczęstunek w altance na przedszkolnym placu zabaw.

Spotkanie nie było skupione na rywalizacji między zespołami, lecz na integracji, budowaniu więzi rówieśniczych, tworzeniu radosnej atmosfery oraz ćwiczeniu umiejętności interpersonalnych poprzez wspólne zabawy.

Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za tak liczne i wspaniałe uczestnictwo w spotkaniu. Cel naszego naszego spotkania – poznanie i pokazanie naszych dobrych serc – został osiągnięty».

tekst. Kamila Niedźwiecka, Magdalena Staszewska, Marta Gołdyn – nauczycielki i koordynatorki spotkania