„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”. (Jan Paweł II, Kraków 2005r. )

W 100-lecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Dzierżoniowie zorganizowało 22 listopada 2018 roku w swojej placówce V Przegląd Utworów Patriotycznych.

Wydarzenie miało na celu złożenie hołdu tym, którzy oddali swe życie za wolną Polskę oraz rozwijanie z najmłodszych miłości do naszego kraju i postawy patriotyzmu.

Wzruszające i ujmujące serce wiersze i piosenki prezentowały dzieci z placówek z całego powiatu dzierżoniowskiego: Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc oraz Piławy Górnej.

Swą obecnością spotkanie uświetnili zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marzenna Lasota- Darowska, Dyrektorka Wspólnoty Sióstr Salezjanek s. Anna Jaskółka, Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej Kamila Szuszkiewicz – Czekała, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie p. Henryk Smolny, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Pieszycach s. Elżbieta Wechterowicz, przedstawicieli grupy Rekonstrukcyjno- Historycznej 58 Pułku Piechoty i Przedstawiciele Rady Rodziców NPSS.

Po prezentacji utworów wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, dyplomami oraz spotkali się na słodkim poczęstunku wraz z zaproszonymi gośćmi.

Serdecznie dziękujemy sponsorom tegorocznego przeglądu: Grupie Rekonstrukcyjno-Historycznej 58 Pułku Piechoty, Fundacji Pana Ernesta Nosko oraz  Państwu Marlenie i Piotrowi Terczyńskim.