W  20-23 listopada 2028 w Brukseli odbywało się spotkanie sióstr odpowiedzialnych za duszpasterstwa młodzieżowe w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie.

Spotkaniu towarzyszyły słowa ks. Bosko: „Zróbmy wszystko aby młodzi byli szczęśliwi teraz i w wieczności” oraz biblijny obraz rozmnożenia chleba, J 6,1-15.

Siostry podzieliły się sytuacja duszpasterska w swoich inspektoriach i krajach, i poszukiwały nowych dróg którymi razem z młodymi mogą spotykać się z Jezusem.

Zatrzymały się także nad tematami, które zostały poruszone na ostatnim Synodzie biskupów. Z inspektorii wrocławskiej w spotkaniu uczestniczyła s. Dorota Grzywacz.