Środki masowego przekazu, to instytucje dążące do przekazywania informacji ze świata. To dawanie odbiorcom pewnego komunikatu. Używa się też dzisiaj takiego określenia, że media są tak zwaną „czwartą władzą”. W XIX i XX wieku nastąpił niezwykły rozwój mass mediów i ich rola w życiu społecznym wciąż rośnie. Rodzi to potrzebę powszechnej edukacji medialnej. Media bardzo silnie kształtują nasz system wartości i postaw społeczno–moralnych.

Oglądając telewizję, korzystając z radia, Internetu, czytając gazety  dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym środowisku. Dzięki mediom możemy się także rozerwać i odpocząć po pracy.

Media są też one wspaniałym środkiem służącym do ewangelizacji. Kiedyś popularne było stwierdzenie: Nie ma Cię w Internecie – nie istniejesz. Dzięki mediom Ewangelia dociera do najdalszych zakątków świata. Dzięki mediom dobre, budujące słowo, piękny obraz może dotknąć każdego, kto z nich korzysta…Niech takich obrazów, wiadomości i słów nadziei będzie jak najwięcej w mediach społecznościowych. Budujmy cywilizację miłości.

W niedzielę 07 października 2018 roku powstała nasza strona na Facebooku. Zachęcamy wszystkich do korzystania z niej: Siostry Salezjanki Inspektoria Wrocławska PLA.

Ale, pamiętajmy i to bardzo mocno, że media mają także swoją negatywną stronę. Często poddając się mediom, wierzymy w ich dobre intencje, a tymczasem często przenoszą nas one w świat fikcji i fantazji, ogłupiają, zniewalają i proponują ucieczkę od codziennego życia i życie w iluzji. Do korzystania z mediów podchodźmy z dystansem, rezerwą i roztropnie…

 

s. Maria Hrynczyszyn