Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest całkowite poświęcenie się w służeniu innym…

Dnia 5 grudnia w Szkole Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim został powołany Szkolny Klub Wolontariatu. Ma on na celu rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Klub podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk: społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Po raz siódmy obchodzono w Ostrowie Wielkopolskim Dzień Wolontariusza. Podczas uroczystości w  Forum Synagoga przyznano statuetki do najlepszych Wolontariuszy. Jedna z nich trafiła do byłej absolwentki Szkoły Sióstr Salezjanek ANNY MODRZYŃSKIEJ –  obecnie uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego, która otrzymała tytuł „Ostrowski Wolontariusz 2017”. Ania jest  wolontariuszką w szpitalu na oddziałach Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Dziecięcej i Kardiologii w Szpitalu w Ostrowie.

GRATULACJE!