W dniu 21 grudnia w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie odbyło się spotkanie przy stole wigilijnym.

Dzielenie się opłatkiem poprzedził montaż słowno – muzyczny w wykonaniu wychowanków wraz z wychowawcami a którego treścią było przeżywanie wigilii w różnych chwilach naszego narodu i przez różnych obywateli naszej Ojczyzny.  Nie zabrakło poezji znanych nam poetów. Po chwili refleksji i zadumy,  odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” i odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu przez ks. kan. Krzysztofa Grobelnego, proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie,  podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia i zasiedliśmy do stołu ciesząc się spotkaniem .

Na koniec świętowania nie zabrakło prezentów spełniających życzenia wyrażone we wcześniej napisanych listach do Św. Mikołaja.

Wśród zaproszonych gości obecny był Pan Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa Pan Marian Adamek , wicestarosta Powiatu Pleszewskiego Pani Urszula Balicka ,  przedstawicielka Organu Prowadzącego s. Teresa Staszewska,  ks. Proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela Ks. Krzysztof Grobelny oraz o przedstawiciele  współpracujących  z nami instytucji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Grażyna Kaczmarek , Ordynator Oddziału Chirurgicznego w Pleszewie Pan dr. Paweł Przybył  i  bliscy nam darczyńcy i przyjaciele.

Z Wigilią zwykliśmy łączyć wspomnienia i obraz rodzinnego domu jako strażnika najpiękniejszych tradycji. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd wokół ustrojonej choinki to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju.

s. Ewa Błaszczyszyn