Z okazji 10-lecia istnienia Przedszkola Sióstr Salezjanek na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu, w sobotę 20 października 2018 r. odbyło się spotkanie Absolwentów naszego Przedszkola.

Przez dziesięć lat Przedszkole opuściło 340 wychowanków. Z zaproszeniem dotarliśmy do 330 absolwentów, a na spotkaniu obecnych było ponad dwustu naszych wychowanków. Od samego rana mury naszego gościnnego Przedszkola przyjmowały tych, którzy w latach 2009 – 2014 ukończyli nasze Przedszkole. W tej grupie wiekowej znalazło się ponad 80 młodych ludzi. W południe, w drugiej turze przybyło do nas ponad 130 absolwentów, którzy opuścili nasze Przedszkole w latach 2015 – 2018. Radości, powitań i okrzyków nie było końca. Dzięki przygotowanym wizytówkom mogliśmy rozpoznać niektórych dawnych przedszkolaków, którzy w niczym nie przypominali te małe pociechy z lat dziecięcych. Na spotkaniu nie zabrakło pierwszych sióstr, które rozpoczynały pracę w tej placówce, a więc: s. Alicji Wojtuń, s. Lidii Bucińskiej oraz s. Aleksandry Potrzeby. Nasi wychowankowie mogli się spotkać w swoich grupach wiekowych, a także w miarę możliwości ze swoimi nauczycielkami.

Podczas spotkania nie zabrakło modlitwy, zabawy, słodkiego poczęstunku i mnóstwa pozytywnych wspomnień. Rodzice dzieci bardzo dziękowali nam za sam pomysł tak pięknego spotkania oraz za trud jego zorganizowania. W czasie oczekiwania na swoje pociechy, rodzice mogli obejrzeć kroniki z tych dziesięciu lat. Nie zabrakło łez wzruszenia oraz miłych i rozrzewniających wspomnień. Na wszystkich też czekały domowe wypieki i dobra kawa. Także rodzice w kuluarach z przyjemnością spotkali się po latach ze sobą wspominając piękne czasy. A wszystko to mogło się wydarzyć dzięki nieocenionemu zaangażowaniu całego personelu Przedszkola.

Wierzymy, że ksiądz Bosko jest z nas wszystkich bardzo dumny, bo radość była o wiele większa niż nasze spore zmęczenie… Było to nasze pierwsze spotkanie, ale wierzymy, że nie ostatnie…

s. Elżbieta Niepla