o_nas

RODZINA SALEZJAŃSKA

Rodzina Salezjańska jest zjednoczeniem instytutów zakonnych i świeckich, stowarzyszenia wiernych oraz innych grup apostolskich. Wszyscy przynależący do rodziny salezjańskiej św. Jana Bosko:

  • żyją tym samym duchem salezjańskim i mają wspólny cel ewangelizacji i wychowania młodzieży
  • podejmują w różnych zakresach to samo posłannictwo młodzieżowe,
  • zobowiązują się do wzajemnej współpracy,
  • są oficjalnie uznane przez Kościół.

Obejmuje 31 Grup działających w całym świecie, liczących łącznie ponad 400 tysięcy członków.

Węzłem jedności Rodziny Salezjańskiej i gwarantem wierności charyzmatowi

Salezjańskiemu jest Przełożony Generalny Salezjanów – następca ks. Bosko.

Ks. Generał animuje Rodzinę Salezjańską wraz z Konsultą Światową, którą tworzą wszyscy Przełożeni Generalni poszczególnych Zgromadzeń i Stowarzyszeń.

Czytaj więcej…