o nas_baner2023a

RODZINA SALEZJAŃSKA

Tworzą ją zgromadzenia i instytuty zakonne, świeccy, stowarzyszenia i grupy apostolskie. Wszyscy… 

  • żyją tym samym duchem i mają wspólny cel: ewangelizację i wychowanie młodzieży
  • podejmują różne działania pełniąc misję dla dobra młodzieży 
  • zobowiązują się do wzajemnej współpracy,

Rodzina ta obejmuje 32 grupy działające na całym świecie.
Węzłem jedności Rodziny Salezjańskiej i gwarantem wierności charyzmatowi jest Przełożony Generalny Salezjanów – kolejny następca ks. Bosko.

Oficjala STRONA Rodziny Salezjańskiej