Wspólnoty

Kolorem zielonym są oznaczone wspólnoty należące do Inspektorii Wrocławskiej (PLA) Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, z kolei kolorem czerwonym – wspólnoty z Inspektorii Warszawskiej (PLJ) Matki Bożej Jasnogórskiej.