misje1
misje2
misje3

Ksiądz Bosko i Matka Mazzarello a misje

Zarówno nasz Założyciel – święty Jan Bosko, jak i nasza Współzałożycielka – święta Maria Dominika Mazzarello byli zafascynowani misjami.

Ksiądz Bosko już jako młody kapłan pragnął zanieść światło Ewangelii na krańce świata. Marzył o pracy misyjnej w Chinach. W pokoju na biurku miał zawsze duży globus. A w sercu wielką pasję misyjną. Bóg jednak miał inne plany.

Misyjne marzenia Ksiądz Bosko realizował poprzez założone przez siebie Zgromadzenia zakonne – Towarzystwo Salezjańskie (salezjanów) i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki).

Sam Bóg wyznaczał pole misyjnej pracy synów i córek Księdza Bosko. W pięciu proroczych snach misyjnych widział ich w dzikiej Patagonii i dalekiej Australii, w gorącej Afryce i rozległych Chinach, na Madagaskarze i w Indiach.

W listopadzie 1875 roku, w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie, osobiście pożegnał swoich pierwszych dziesięciu misjonarzy, uczestników pierwszej salezjańskiej wyprawy misyjnej do Argentyny.

Ksiądz Bosko za swego życia żegnał jeszcze jedenaście kolejnych wypraw misyjnych. Gdy umierał, na ogólną liczbę 770 salezjanów, aż 145 pracowało na misjach w Ameryce Południowej.

Dzisiaj salezjanie pracują w 134 krajach świata.

Maria Dominika Mazzarello od wczesnej młodości apostołowała wśród swoich koleżanek. W 1872 roku złożyła śluby zakonne w nowo powstałym Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki. Gdy 3 lata później pierwsi salezjanie wyjeżdżali na misje do Argentyny i ona zapragnęła być misjonarką.

Marzyła o dalekiej Patagonii. Z bijącym sercem wyczekiwała wieści od salezjańskich misjonarzy. W 1876 roku pisała do księdza Jana Cagliero, do Argentyny: „Ja bym już tam chciała być! Och, co to by była za radość, gdyby Bóg naprawdę wezwał nas do Ameryki!!! Gdybyśmy mogły pozyskać dla Niego choćby tylko jedną duszę”.

Jako przełożona „rozpalała” ducha misyjnego w siostrach. Była otwarta na świat i zawsze gotowa do podjęcia dzieła ewangelizacji dzieci i młodzieży. Dlatego, gdy w 1875 roku Ksiądz Bosko zaproponował udział Córek Maryi Wspomożycielki w trzeciej salezjańskiej wyprawie misyjnej, przystała z entuzjazmem na propozycję Założyciela.

Będąc dziewięć lat przełożoną generalną Zgromadzenia trzykrotnie żegnała swoje siostry misjonarki (razem 26 sióstr), uczestniczące w salezjańskich wyprawach misyjnych.

Dzisiaj Córki Maryi Wspomożycielki pracują w 94 krajach świata.

Od 1875 roku do chwili obecnej
odbyło się
147. salezjańskich wypraw misyjnych.
Uczestniczyło w nich ponad
11 tysięcy salezjanów
i około
2,5 tysiąca sióstr salezjanek.

 Salezjanki i salezjanie ewangelizują i wychowują dzieci i młodzież
w przedszkolach, szkołach podstawowych,
szkołach średnich, zawodowych i na uniwersytetach.
Prowadzą oratoria, centra młodzieżowe, internaty i bursy.
Szczególną troską otaczają najbardziej potrzebujących,
zakładając: sierocińce, domy dla dziewcząt i chłopców ulicy,
domy dla dzieci ofiar wojny oraz dzieci żołnierzy.
Współpracują z organizacjami pozarządowymi i wychowawczymi.
Są głosem w obronie pokrzywdzonych.
Prowadzą szpitale i przychodnie.
Są obecni tam, skąd słychać krzyk ludzkiego bólu i wołanie o pomoc,
zwłaszcza ze strony najmniejszych, wykorzystywanych, najbardziej bezbronnych i narażonych na największe niebezpieczeństwa.