dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Salezjańska Wspólnota Ewangelizacyjna

Zespół wielu wspólnot salezjańskich na terenie całej Polski tworzących dwa coroczne przedsięwzięcia katolickie: Salezjańską Pielgrzymkę Ewangelizacyjną oraz Pustynię Miast. Podstawowym zadaniem wspólnot SWE jest pogłębianie wiary przez zrzeszoną w niej młodzież oraz ewangelizacja wszystkich, których spotyka się na swojej drodze.

Powstanie SWE ściśle wiąże się z powstaniem Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej. Pomysł stworzenia wspólnot SPE narodził się na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w dniach 10-15 sierpnia 1991 roku wśród uczestników pielgrzymki koszalińsko-kołobrzeskiej – w grupie dziewiątej tej pielgrzymki (błękitna grupa salezjanów). Kwatermistrzowie błękitnych – klerycy Dariusz Presnal i Leszek Zioła w miejscowości Obora postanowili stworzyć młodzieżową pielgrzymkę, która na trasie będzie ewangelizować. Pierwsza SPE odbyła się w roku 1992. W Szczańcu spotkało się wówczas 180 młodych ludzi i wyruszyło po raz pierwszy na Jasną Górę. Pomysł na taką formę pielgrzymki okazał się niezwykle trafny i wkrótce po pielgrzymce zaczęto tworzyć liczne lokalne wspólnoty SPE. Kilka lat później, w roku 1997 narodziła się Pustynia Miast, czyli rekolekcje młodzieżowe, w losowo wybranych miastach. Celem Pustyni, podobnie jak SPE, była i jest ewangelizacja.

W trakcie całorocznej pracy formacyjnej we wspólnotach lokalnych odbywają się spotkania młodych ludzi, na których rozważając fragmenty Pisma Świętego dyskutują na temat wiary i wielu dręczących młodzież problemów. Zrzeszeni we wspólnotach prowadzą również zajęcia dla dzieci i młodzieży, animują Msze święte, czuwania, adoracje, pomagają w prowadzeniu rekolekcji itp.

Od samego początku narodzenia się Salezjańskiej Pielgrzymki ewangelizacyjnej swój wielki wkład wnoszą również Siostry Salezjanki, które rok rocznie pielgrzymują z całą grupą do Częstochowy.

czytaj więcej