pwolanie
Panie, poślij, robotników na Twoje żniwo

Modlitwa o rozeznanie

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: „Kiedy nie wiesz, jaką decyzję masz podjąć, spędź noc przed Najświętszym Sakramentem. Rano podejmiesz właściwą decyzję, chociaż nie zawsze po ludzku będzie wydawała się dobra”.

Salezjańska modlitwa o rozeznanie powołania

Panie Jezu Chryste, wpatrując się w oblicze św. Jana Bosko i Matusi Małgorzaty, proszę Cię za wszystkimi w małżeństwie i rodzinie, w kapłaństwie i życiu konsekrowanym, we wszystkich miejscach pracy. Ześlij swego Ducha, aby wszyscy byli wierni powołaniu, do którego ich wezwałeś. Proszę Cię również za siebie i wszystkich ludzi młodych, daj nam łaskę rozpoznania Twoich zamiarów wobec naszego życia. W ciszy modlitwy i mądrości słowa wlewaj we mnie odwagę do podejmowania decyzji zgodnych z wolą Twoją i Twojego Ojca. Amen

Modlitwa o rozeznanie drogi życia

Boże przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
– pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze
w łonie matki.
Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie
kochasz i chcesz mego dobra.
Poprowadź mnie po
ścieżkach Twoich.

Modlitwa o wskazanie drogi

Panie!
Pomóż nam żyć według Twojej woli.
Daj, abyśmy mogli ujrzeć w naszym życiu
Twoją światłość i rozradować się przed Tobą.
Twoje światło niech nam wskaże drogę do Ciebie.
Tę drogę, którą dla nas od wieków przygotowałeś.
Wskaż nam drogę naszego powołania,
byśmy się mogli radować na wieki. Amen

Modlitwa o powołanie zakonne

Pójdź za Mną Moja Córko.
Słyszę Twój głos, cichy Panie;
Panie mówisz tak cicho, szeptem, że prawie Cię nie słyszę.
Lecz Twoje słowa są piękne.
„Pójdź za Mną”
I cóż mi trzeba więcej?
Ty jesteś Szczęściem i pragniesz, abym szła za Tym Szczęściem;
Ty jesteś Miłością i pragniesz, abym szła za Tą Miłością;
Ty jesteś Pokojem i pragniesz wlać w me serce ten Pokój;
„Niespokojne jest serce dopóki nie spocznie w Bogu”
„Nie bój się moje dziecko oto Jestem”
Jesteś Panie, zawsze jesteś, jesteś i czekasz na mnie;
Widzę Cię jak wzywasz mnie;
Widzę Cię, ale mnie wciąż tam nie ma;
Panie chcę iść za Tobą;
Nie muszę iść za Tobą;
Bo ty na mnie czekasz i chcesz abym szła z Tobą;
Piękne jest Panie to co Ty do mnie mówisz
Wyciągam ręce do Ciebie;
Panie proszę pochwyć mnie i nie puszczaj!!!
Panie chcę być z Tobą.
Amen

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej

Dobry Ojcze, Ty pragniesz szczęścia dla każdego człowieka. Wiem, że mogę to szczęście osiągnąć, gdy będę umiał wsłuchać się w Twój głos, gdy będę umiał odczytać to powołanie, które dla mnie przygotowałeś. Oto stoję na rozstaju dróg. Którędy iść? Do Ciebie, Ojcze, kieruję to pytanie.

Święty Jan Paweł II uczył: „Boga, który jest miłością, macie oglądać poprzez tę miłość, jaka rodzi się w was – i chce być wpisana w projekt całego życia. Dlatego proszę was, abyście na tym niesłuchanie ważnym etapie waszej młodości nie przerywali rozmowy z Chrystusem – owszem, abyście ją tym bardziej podejmowali. Kiedy Chrystus mówi: „Pójdź za Mną!”, to wezwanie Jego może oznaczać: „Wzywam cię do innej jeszcze miłości…”, ale bardzo często oznacza: „Pójdź za Mną”, który jestem Oblubieńcem Kościoła – mojej Oblubienicy… pójdź, stan się i ty oblubieńcem twojej oblubienicy… stań się i ty oblubienicą twego oblubieńca. Stańcie się oboje uczestnikami tej tajemnicy, tego sakramentu, o którym List do Efezjan mówi, że jest „wielki: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, rozmodlonego przyjaciela młodzieży, proszę Cię, Ojcze, ukaż mi drogę, którą dla mnie wybrałeś. Proszę o dobrą żonę (dobrego męża), którą (którego) będę umiał(a) kochać i która(y) będzie umiał(a) pokochać mnie. Albo proszę o znak, o Twój wyraźny głos, który wskaże inną drogę, jeśli taka jest Twoja wola. Pomóż wybrać, a potem wytrwać w powołaniu. Amen

Modlitwa o rozpoznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen

Modlitwa o poznanie woli Boga

O Jezu, Dobry Pasterzu, Ty w nieskończonej miłości powiedziałeś: „Pójdź za Mną, naśladuj mnie!”. Proszę, naucz mnie rozpoznawać swoje powołanie życiowe i pozwól je dobrze realizować na Twoją chwałę, pożytek ludzi, wiernie i z radością. Amen