Odwieczny Bóg jest ciągle młody. Żyje i dzieli się życiem.

Nie umniejsza Go to, że staje się dzieckiem, doświadcza radości i trudów dziecięctwa i młodości.

Potężny Król wszechświata rodzi się jako bezbronne dziecko w ubogiej stajence. Witają Go młodzi pastuszkowie a dzieci z Betlejem oddają za Niego życie…

Potem na drogach Galilei, przyjmuje dzieci i słucha młodych.

Pan życia cieszy się życiem każdego człowieka, a zwłaszcza młodego…

Kontemplując tajemnicę wcielenia Syna Bożego, pozwólmy naszym sercom doświadczyć radości bycia dzieckiem Boga życia i uradować się życiem drugiego człowieka. Niech nasze serca będą otwarte na dar i tajemnicę życia tego, kto staje obok nas na ścieżkach codzienności.

Serdeczne słowa życzeń kieruję do naszych bliskich i przyjaciół, do rodzin sióstr, do młodzieży, dzieci i ich rodzin, do wychowawców, naszych współpracowników, dobrodziejów, do sióstr Misjonarek, do Salezjanów, do Salezjanek i Salezjanów Współpracowników, do Byłych Wychowanek i Wychowanków. Wiele łask od Nowonarodzonego życzę wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie czy przez różnorakie zaangażowanie na rzecz młodzieży związani są z naszym Zgromadzeniem.

Wszystkim – błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego pokoju Roku 2019!

s. Anna Świątek FMA, Inspektorka