W rozeznawaniu Bożych śladów na drogach naszego życia dotykamy świateł i cieni, radości i smutków, zwycięstw i porażek. Nasz Ojciec przeprowadza nas mocą Ducha Świętego przez nasze Galilee, Jerozolimy, Kalwarie i doprowadza do poranka Zmartwychwstania. Dziś życie pokonuje śmierć i wyzwala nas z lęku przed nieznanym jutrem…

Stając przed pustym grobem dzielmy się światłem płynącym z serca wyzwolonego z niewoli zła i przepełnionego mocą Bożego Ducha.

Życzę każdej z Was kochane Siostry, Waszym Rodzinom i Wspólnotom Wychowawczym, dzieciom i młodzieży, Salezjanom, Salezjanom Współpracownikom, Byłym Wychowankom, Misjonarkom, Dobrodziejom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób związani są naszym Zgromadzeniem, pięknego świętowania i odnowionego życia promieniującego Jego miłością! Alleluja!

s. Anna Świątek Inspektorka