„Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości.
Żłóbek jest zachętą do „odczuwania”, „dotknięcia” ubóstwa, które Syn Boży wybrał dla siebie w swoim wcieleniu. W ten sposób jest to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi pokory, ubóstwa, ogołocenia…” 
(Admirabile signum, 3)

Boże Narodzenie to odsłona tajemnicy wielkości tego, co małe, ubogie i pokorne. Maryja przychodząca z peryferii i rodząca na peryferiach miasta… Jezus rodzący się w stajni, w ubóstwie i prostocie… Ubodzy Jahwe, do których skierowana jest dobra nowina… Dziecko, które postawione jest jako wzór Królestwa Bożego… Mesjasz, dla którego pokora i cichość są uprzywilejowaną drogą… Bóg, który nadaje historii punkt zwrotny stając się Dzieckiem…

Kontemplując tajemnicę wcielenia Syna Bożego, pozwólmy sobie doświadczyć zachwytu nad „małą drogą” uprzywilejowaną przez Boga, drogą ubóstwa i pokory, poprzez którą dokonuje się zbawienie świata i poprzez którą człowiek staje się dla drugiego bratem.

Serdeczne słowa życzeń kieruję do naszych bliskich i przyjaciół, do rodzin sióstr, do młodzieży, dzieci i ich rodzin, do wychowawców, naszych współpracowników, dobrodziejów, do sióstr Misjonarek, do Salezjanów, do Salezjanek i Salezjanów Współpracowników, do Byłych Wychowanek i Wychowanków. Wiele łask od Nowonarodzonego życzę wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie czy przez różnorakie zaangażowanie na rzecz młodzieży związani są z naszym Zgromadzeniem.

Wszystkim – błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego pokoju Roku 2020!

s. Anna Świątek FMA, Inspektorka