„Bóg nie jest samotnością, lecz Komunią; jest Miłością, a zatem przekazem, ponieważ miłość zawsze przekazuje, wręcz przekazuje siebie, by spotkać drugiego”  (papież Franciszek)

W Boże Narodzenie zadziwiamy się – co roku na nowo – planem zbawienia, w którym punktem zwrotnym jest Wcielenie Syna Bożego. To Bóg przyszedł do nas, by nas spotkać, by się z nami spotkać, by przekazać nam nie tylko dobrą nowinę o zbawieniu, ale by przekazać nam Siebie samego!

Niech kontemplacja tajemnicy Boga objawionego w ludzkim ciele prowadzi nas do pragnienia, by urzeczywistniać plan zbawienia: spotkać się wzajemnie ze sobą. A realne „spotkanie osobowe przeżywa się poprzez ciało, serce, oczy, spojrzenie, oddech drugiego” (pp. Franciszek). W takim spotkaniu dokonuje się Boże Narodzenie – dziś  i przez cały rok.

Serdeczne słowa życzeń kieruję do naszych bliskich i przyjaciół, do rodzin sióstr, do młodzieży, dzieci i ich rodzin, do wychowawców, naszych współpracowników, dobrodziejów, do sióstr Misjonarek, do Salezjanów, do Salezjanek i Salezjanów Współpracowników, do Byłych Wychowanek i Wychowanków. Wiele łask od Nowonarodzonego życzę wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie czy przez różnorakie zaangażowanie na rzecz młodzieży związani są z naszym Zgromadzeniem.

Wszystkim – błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego pokoju Roku 2021!

s.Anna Świątek FMA, Inspektorka