W dniach 16-18 czerwca br., w Ząbkowicach Śląskich, odbyła się Assemblea inspektorialna. Po raz ostatni w kończącym się roku formacyjno-duszpasterskim spotkały się przedstawicielki wszystkich wspólnot razem z siostrą Anną Szczęsną – Inspektorką i z siostrami z Rady inspektorialnej.

Spotkanie miało charakter roboczy, lecz nie zabrakło w nim momentów dialogu, radosnych spotkań jak i głębokiego zasłuchania. Gościnny dom Pallotynów sprzyjał modlitwie i intensywnej pracy nad propozycją programu formacyjnego na najbliższe cztery lata.

W piątek, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, siostry uczestniczyły ze wspólnotą parafialną w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz Generał Pallottynów Zenon Hanas z okazji stulecia obecności Pallotynów w domu w Ząbkowicach.

Kolejnego dnia, po modlitwie i wspólnym Lectio do Ef 4,1-6, fragmentu, który prowadził nas w minionym roku, rozpoczęła się praca nad programem na kolejne lata pokapitulnej drogi. Ostatnim jej etapem było spojrzenie na najbliższy rok i wybór konkretnych propozycji formacyjnych i duszpasterskich.

Cel główny na ten czas: Formujemy się do odkrywania codzienności jako miejsca doświadczania Boga. Słowem, które zostało wybrane na ten rok to Łk 10,38-42.

Niedzielne przedpołudnie wypełniły różne relacje i podsumowania działalności duszpasterskiej oraz bieżące informacje dotyczące życia inspektorii.