Dzień 13 maja 2018 roku był kolejnym dniem świętowania w naszej Inspektorii. Tym razem w malowniczym, wiosennym krajobrazie małego Krzeczyna Siostry naszej Inspektorii wraz z s. Inspektorką Anna Świątek oraz Siostrami z Częstochowy, Ostrowa Wlkp., Wrocławia, Pieszyc, Warszawy, Dzierżoniowa, przedstawicielami Salezjanów Współpracowników z Chocianowa i Wschowy z koordynatorką Prowincji panią Martą Budzeń,  parafianie i przedstawiciele młodzieży z Siostrami z Lubina uczcili Św. Marię Dominikę Mazzarello. Obecne były również Siostry z Inspektorii warszawskiej – s. Teresa Czekała i s. Krystyna Arndt z Pogrzebienia.

Ks. Proboszcz Kazimierz Rapacz i pan inż. Dariusz Gorzelnik przed Mszą św. powitali wszystkich obecnych. Uroczystą Eucharystię celebrował ks. Edward Bugajski SDB, proboszcz parafii w Pogorzeliskach, który m.in. określił Krzeczyn, jako „nasze Mornese”. W homilii ks. Edward połączył uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa z tajemnicą świętości naszej Założycielki. Podkreślił najważniejsze cechy osobowości i duchowości Matki Mazzarello, dzięki którym osiągnęła niebo. Zachęcał także nas wszystkich do bycia dla młodych świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, do odważnego pokonywania trudności w dążeniu do Nieba i wskazywania go innym. Ks. Edward zakończył homilię śpiewem refleksyjnej pieśni. Momentem szczególnym było poświęcenie obrazu bł. s. Magdaleny Morano. Jest to nowy dar ks. Proboszcza Kazimierza Rapacza dla kościoła w Krzeczynie. Oprawę liturgiczną ubogacił m.in. zespół „Nazaret”.

Po Mszy Św. wszyscy, tak jak każdego roku zostali  zaproszeni na wspaniały poczęstunek przygotowany przez gościnnych parafian. Była także możliwość zwiedzania kościoła, małego Muzeum oraz krypty pod ziemią pod przewodnictwem pana inż. Dariusza Gorzelnika, kustosza kościoła pw. św. M. D. Mazzarello.

s. Małgorzata Ogrodnik