1. María del Rosario García, Inspektorka Inspektorii Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii (SPA), Przewodnicząca Konferencji Międzyinspektorialnej Europy Środkowo-Wschodniej, dzieli się oczekiwaniami CIME dotyczące XXIV Kapituły Generalnej.

Konferencja Międzyinspektorialna Europa Środkowo-Wschodnia – CIME jest bardzo młoda: zrodziła się 8 września 2020 r. Można powiedzieć, że jest to nowy „szczególny wspólny dom” złożony z 20 Inspektorii i 2 Wizytatorii należących do kontynentu europejskiego i Bliski Wschód.

„W tym doświadczeniu XXIV Kapituły Generalnej żyjemy razem, w postawie dziękczynienia Panu za historię Zgromadzenia, który w 2022 r. obchodzi 150-lecie założenia; dziękujemy za nasze charyzmatyczne korzenie i misję i z nieskończoną wdzięcznością patrzymy w przyszłość z nadzieją.

Czego oczekujemy od KG XXIV?

Mamy nadzieję, że ten czas refleksji i spotkania będzie przestrzenią rozeznawania, okazją do dzielenia się, prowadzonym przez Ducha Świętego, życiem i wspólnego wzrastania, jako Zgromadzenie CMW, w poszukiwaniu odpowiedzi na misję, którą powierza nam Pan.

Mamy nadzieję, że z wielką radością przeżyjemy tę cenną okazję do nawiązywania pracy w sieci, głębokiej komunikacji otwartej na wszystkie aspekty życia Zgromadzenia. To dar, że możemy dzielić życie naszych Inspektorii, naszych kontekstów kulturowych i naszych wspólnot wychowawczych, uobecniając ich głos na tej Kapitule.

Mamy nadzieję, że to bogate doświadczenie rodzinne, którym żyjemy, pomoże nam pogłębić to, co to znaczy być dzisiaj „Mornesem wychodzącym” ze świadomością, że czas, w którym żyjemy, nie pozwala nam „zatrzymać się w miejscu”.

Mamy nadzieję, że przyjmiemy wyzwanie, jakim są zmiany, do których odnosimy się w „tym bezprecedensowym czasie”, czasie, który nigdy nie był doświadczany w ten sposób, na poziomie globalnym. Chcemy, jako wspólnoty wychowawcze, mocno zaangażować się w słuchanie młodych ludzi, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych, w słuchanie zranionej matki ziemi, która prosi nas, abyśmy wychowywały siebie i innych do nowej wizji integralnej ekologii.

Mamy nadzieję, że w wyniku tego doświadczenia wzmocnimy globalną sieć w Zgromadzeniu CMW, z innymi instytucjami kościelnymi, z innymi zgromadzeniami zakonnymi, z rzeczywistością edukacyjną i społeczną, zwłaszcza z różnymi grupami Rodziny Salezjańskiej, aby dzielić się, z większą pasją, salezjańskim charyzmatem i na nowo wspólnie „być” z młodzieżą.

Podsumowując, mamy nadzieję nadal odkrywać, w jaki sposób i dokąd prowadzi nas Duch, aby dać się prowadzić przez Niego, odnawiając z nadzieją nasze zaangażowanie w rodzenie i towarzyszenie życiu”.