Dzień Edukacji Narodowej, potoczna nazwa Dzień Nauczyciela – upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.

Zgromadzenie Salezjańskie zajmuj się od samego początku swojego istnienia wychowaniem młodego człowieka na „dobrych chrześcijanina i uczciwych obywateli”.

Święty Jan Bosko, założyciel zakonu Salezjanów, oddającego się przede wszystkim wychowaniu młodzieży, założył także zgromadzenie żeńskie – Siostry Salezjanki, aby zajmowało się wychowaniem dzieci i młodzieży. Na jego czele stanęła Maria Dominika Mazzarello i młode dziewczęta, które całe swoje życie poświęciły wychowaniu młodych, byciu z nimi i przygotowywaniu ich do przyszłych zadań i obowiązków.

Podstawy swojej niezwykle skutecznej pedagogii Ksiądz Bosko oparł na trójmianie „rozum – religia – miłość”, propagując w swoich dziełach system prewencyjny, którego głównym założeniem jest zapobieganie ewentualnemu złu przez troskliwą i przyjazną obecność wśród młodych.

Salezjanie i Salezjanki pracują dzisiaj wśród młodych na wszystkich kontynentach świata, oddając im swoje życie, czas, zdolności…

Dzień Nauczyciela to okazja, aby podziękować swoim nauczycielom za wkład w edukację i złożyć im życzenia. A tym, którzy są już ”po drugie stronie” podziękować w modlitwie za ich wielki wkład w nasze wychowanie.

KOCHANI NAUCZYCIELE – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

s. Maria Hrynczyszyn