16 grudnia 2017 r. na prośbę ludzi młodych odbyło się dodatkowe spotkanie Inspektorialnej Rady Młodych. W klimacie świątecznym złożyliśmy siebie życzenia i zasiedli do wigilii.

Inspektorialna Rada Młodych to grupa młodzieży, przedstawicieli naszych wspólnot, która spotyka się kilka razy w roku i razem z siostrami tworzy młodzieżowe oblicze naszej Inspektorii. W tej chwili należą do niej 23 osoby z 7 wspólnot.

Głównym celem spotkania była wspólna wigilia i świętowanie. Jednak znalazł się czas na wspominanie spotkania „I have a dream”, wyznaczenie planów na przyszłość, wspólną modlitwę, podziękowania i śpiewy.

Historycznym momentem było spotkanie Rady Inspektorialnej Sióstr i Inspektorialnej Rady Młodych. Obie grupy podziękowały sobie za obecność i złożyły świąteczne życzenia. O godz. 15:00 razem z siostrami przełamaliśmy się opłatkiem, a następnie w swoim gronie zasiedliśmy do wspólnej Wigilii. Taki dzień nie może obejść się bez ważnego gościa. Do nas też zajrzał św. Mikołaj. Radości było co niemiara.

Zachęcamy ludzi młodych do zaangażowania się na polu animacji Inspektorii. Jest jeszcze kilka wspólnot, od których chętnie przyjmiemy pomoc. Na Wasze propozycje i zgłoszenia czekamy przez Facebooka, na fanpage „Salezjański Ruch Młodzieżowy – Wrocław CMW”.

IRM i s. Dorota Grzywacz