W Łodzi 22.09.2018 roku odbywały się XV Warsztaty taneczno – muzyczne prowadzone przez Wspólnotę „Mocni w Duchu” pt. „Współpraca? To się opłaca”.

W warsztatach wzięły udział dzieci i młodzież ze scholi parafialnej przy kościele św. Jerzego wraz z s. Teresą Manicka, oraz dzieci i młodzież z Niepublicznej Szkoły Sióstr Salezjanek wraz z s. Bożeną Cichańską. W sumie w warsztatach uczestniczyło 44 osoby.

Oprócz śpiewu, tańca, prowadzone były zajęcia ewangelizacyjne nt. roli każdego z Archaniołów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Kulminacyjnym momentem była Eucharystia oraz prezentacja całodziennej pracy w grupach.

Radości było wiele. Dzieci, młodzież i ich opiekunowie rozśpiewani wrócili do domu z pragnieniem kolejnego takiego wyjazdu.