KOCHAM – to słowo, odmieniane przez wszystkie przypadki, było hasłem tegorocznego Festiwalu Light for Life w Wambierzycach, które odbyło się 16 września 2023 r. Spotkanie organizowane przez diecezję świdnicką zgromadziło ponad 1000 młodych ludzi. Rodzinę Salezjańską reprezentowało 6 sióstr, aspirantka Dominika oraz młodzi z Dzierżoniowa i Pieszyc wraz z kapłanami i katechetami.

Wydarzenie rozpoczęło się od nabożeństwa Słowa inspirowanego fragmentem Ewangelii wg św. Jana: „… albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. Temat miłości, która jest największą tęsknotą człowieka, miłości Boga i ludzi, a także zagrożeń ze strony różnych namiastek i „podróbek” miłości przewijał się przez cały czas Festiwalu. Ważnym momentem były świadectwa zaproszonych gości, którzy dzielili się swoim doświadczeniem życia, a także słuchali młodych, ich pytań i trudności. Na spotkanie zaproszeni byli m.in. ks. Sebastian Kosecki, s. Judyta Wolnik – dominikanka, salezjanie – kl. Norbert Rosiński i dk. Dominik Nowak, pan Marcin Blycharz – pracujący z osobami uzależnionymi.

Warto zauważyć, że przez całe spotkanie czynny był także pewnego rodzaju „namiot spotkania”, gdzie w każdym momencie młodzi mogli przyjść i porozmawiać, zapytać, podzielić się, poprosić o modlitwę, a swoją obecnością służyły m.in. s. Joanna Wojciechowska i s. Aleksandra Sys. Mocnym doświadczeniem miłości był również czas sakramentu pojednania oraz Eucharystia sprawowana przez ks. bpa Adama Bałabucha. A wszystko w klimacie radości, wspólnoty i modlitwy, któremu sprzyjała dobra pogoda, czas na śpiew, taniec, rozmowy i poznawanie nowych ludzi.

Przykład bezinteresownej miłości dawali młodzi wolontariusze zaangażowani w przygotowanie i prowadzenie spotkania. O miłości śpiewali także salezjanie z zespołu NoneRhyme, a uwieńczeniem spotkania było uwielbienie z zespołem NiemaGOtu.

Jestem pewna wszyscy uczestnicy spotkania wracali do domów duchowo i muzycznie ubogaceni, z postanowieniem by bardziej otwierać się na MIŁOŚĆ, mocniej kochać Boga i ludzi i… za rok znów pojechać do Wambierzyc!

s. Teresa Manicka FMA