5 sierpnia br. o godzinie 11.00, w kaplicy domu Sióstr Salezjanek w Pieszycach odbyła się uroczystość I ślubów zakonnych  trzech sióstr –  s. Agnieszki Bednarczyk, s. Aleksandry Jagły i s. Angeliki Piechockiej. Dzień wcześniej siostry nowicjuszki otrzymały habity, które założyły w dniu ślubów.

Jesteśmy we współczesnym „Mornese” – tak ks. Adam Wtulich SDB określił uroczystość I Profesji. W tym niezwykłym dniu dla każdej CMW, Siostry Neoprofeski otoczone były modlitwą 9 kapłanów celebrujących Eucharystię, licznie zgromadzonych Córek Maryi Wspomożycielki oraz rodziców, rodzeństwa i bliskich. Nie zabrakło także przedstawicieli młodzieży. W homilii ks. Adam Wtulich krótko scharakteryzował piękno i istotę życia konsekrowanego, nawiązując do treści obrzędu ślubów. W ciepłych słowach zwrócił się także do rodziców sióstr Neoprofesek, dziękując za ich dar ofiarowany Bogu.

Na zakończenie uroczystej Mszy Św. młodzież złożyła s. Neoprofeskom życzenia wręczając im symboliczne upominki – róże, złożone na ołtarzu jako dziękczynienie Bogu za dar nowych Salezjanek;  chustę, by te siostry były widocznym znakiem dla młodych, medal z uśmiechem jako znak dziękczynienia za każdy pięknie przeżyty dzień ich salezjańskiego powołania i różaniec – symbol wzajemnej modlitwy.

Uroczystość ślubów była przedłużona wspólnym obiadem, a później rodzinnymi radosnymi spotkaniami sióstr Neoprofesek w  gronie najbliższych.