(ANS – Rzym) – Matka Yvonne Reungoat, Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, została uhonorowana prestiżowym odznaczeniem francuskim – Orderem Legii Honorowej.

W specjalnym wydaniu Dziennika Urzędowego Republiki Francuskiej z 1 stycznia 2021 roku, w związku z przyznaniem tego Orderu Legii Honorowej, czytamy:

«Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, siostrze Yvonne Reungoat, został przyznany Order Legii Honorowej».

W tekście motywacji czytamy m.in: «Od ponad roku cała społeczność Francji i wielu krajów na całym świecie staje w obliczu poważnego kryzysu zdrowotnego wywołanego przez Covid-19, który ma poważne konsekwencje na poziomie humanitarnym, edukacyjnym i społecznym. Wielu obywateli zaangażowało się zawodowo i dobrowolnie w walkę z wirusem na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach działalności».

Order Legii Honorowej jest najwyższym odznaczeniem, jakie zostało ustanowione po rewolucji francuskiej. Zostają nim uhonorowane osoby, według różnych stopni, za wybitne zasługi położone w służbie Narodu.

W lipcu 2012 matka Yvonne została uhonorowana krzyżem kawalerskim Orderu Legii Honorowej.

“Zgromadzenie CMW – czytamy na stronie internetowej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki – zapewnia o swojej bliskości Przełożoną Generalną w związku z tym uhonorowaniem jej przez Republikę Francuską, co przyniesie pozytywne skutki nie tylko we Francji, ale w całym świecie salezjańskim, zaangażowanym w przekazywanie wartości Ewangelii młodzieży”.

Więcej informacji można znaleźć w tekście francuskiego dziennika urzędowego.