W dniach 15 do 17 lutego 2019 r. w bliskości Matki Bożej Jasnogórskiej odbył się zjazd  Sióstr Junioratek obu inspektorii Sióstr Salezjanek – wrocławskiej PLA i warszawskiej PLJ.

Temat spotkania brzmiał: „Uczyńcie co wam powie Jezus”. Była możliwość zgłębienia fragmentu Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, najpierw poprzez wspólne lectio, które przygotowała dla nas s. Emilia Wrona.

Osobista konfrontacja ze Słowem Bożym odbyła się przed wstawionym Najświętszym Sakramentem, by później podzielić się Nim ze współsiostrami.
Kolejnym momentem formacyjnym było zapoznanie się z dokumentem „Ukierunkowania dla Etapu Formacyjnego Junioratu”, które przygotowały dla nas s. Anna Jaskółka wraz z s. Ewą Zaniewską. Była również okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami na drodze życia salezjańskiego na wszystkich płaszczyznach – wspólnoty, apostolstwa oraz modlitwy.

Podczas całego spotkania towarzyszyła nam swoją siostrzaną obecnością s. Inspektorka Anna Świątek.

Był również czas na modlitwę przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, uczestnictwo w apelu Jasnogórskim, spacer oraz spotkanie przy kawie i herbacie. Rozmów nie było końca. Była to wielka radość, że mogłyśmy się spotkać w tak ważnym miejscu dla każdej Córki Maryi Wspomożycielki.

s. Agnieszka