To On – Jezus wybrał  siostrę Urszulę i Siostrę Jadwigę, aby za wzorem św. Marii Dominiki Mazzarello oddać – poprzez śluby zakonne – całkowicie swoje „życie Bogu stając się dla dziewcząt znakiem w wyrazem Jego uprzedzającej miłości”.(Konst.1)

Okres Junioratu, który trwa przez cały okres ślubów czasowych przygotowuje Siostry do złożenia profesji wieczystej w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki. Tym aktem oświadcza każda z osób składających śluby wieczyste, że chce oddać się w sposób nieodwołalny Bogu na służbę braciom, według planu Założyciela”. (Konst.99)

Nie jest to tylko uroczystość danej siostry, danego Zgromadzenia, rodziny, ale  jest to uroczystość całego Kościoła. Papież Franciszek, zwracając się do sióstr i braci zakonnych nawoływał ich do „obudzenia świata”. To oni powinni rozbudzić w wiernych wielką miłość do Boga i do posługi bliźniemu. Również w czasie swojego pontyfikatu wiele uwagi życiu zakonnemu poświęcał św. Jan Paweł i bardzo często modlił się za osoby poświęcone Bogu.

Żyjący w XIV wieku znany teolog, zakonnik Tomasz a Kempis w książce „O naśladowaniu. Chrystusa”, która jest prawdziwą perłą ksiąg chrześcijańskich, po Biblii napisał, że nie wystarczy przywdziać habit, by stać się zakonnikiem. Zakonnikiem staje się wtedy, gdy człowiek odmieni się wewnętrznie, zacznie panować nad sobą i nas swoimi słabościami…

Towarzyszmy naszym Siostrom: Urszuli i Jadwidze gorąca modlitwą, aby w wolności i z miłością 13 października 2018 roku wypowiedziały Bogu na zawsze swoje „TAK”.

s. Maria Hrynczyszyn