Bardzo prosimy o modlitwę w intencji siostry Natalii, aby za wzorem św. Marii Dominiki Mazzarello oddała na zawsze swoje „życie Bogu stając się dla dziewcząt znakiem i wyrazem Jego uprzedzającej miłości”.(Konst.1)
Od 15 do 23 sierpnia 2020 r. zapraszamy do modlitwy włączając się w odmawianie Nowenny do Maryi Wspomożycielki.
Przez 9 dni Nowenny prośbie o łaskę towarzyszą następujące modlitwy:
– Ojcze nasz…
– Zdrowaś Maryjo…
– Chwała Ojcu…
– Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
– Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na mas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami.
– Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik strapiony staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Ze względu na pandemię ilość osób na uroczystości będzie ograniczona.