Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane w tym roku Jakubowi Drabowi uczniowi trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. Stypendium zostało wręczone przez siostrę dyrektor Renatę Hałapacz.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Warto nadmienić, że Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.