W sobotę 22 września 2018 roku około tysiąca młodzieży zdobyło najwyższy szczyt w Archidiecezji Wrocławskiej – Ślęża, by wspólnie się modlić, bawić, wysłuchać koncertu – 40/30/70. Okazją do spotkania się tak licznej grupy młodych było niedawne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.

Spotkanie rozpoczęła procesja z przełęczy Tąpadła żółtym szlakiem na szczyt Ślęży z obrazem Matki Bożej Adorującej. Podczas jej trwania odmówiony został różaniec. Momentem szczytowym spotkania była Eucharystia o godz. 12:00, a godz. 15:00 zmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ludziom młodym towarzyszyli również kapłani i siostry zakonne, m.in. Siostry Salezjanki: s. Dorota, s. Anna, s. Agnieszka, s. Longina z grupą SRM – Salezjański Ruch Młodzieżowy z Wrocławia.

 

(foto z Facebooka)