W dniu 10 listopada 2018 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie uczniów klas VIII szkół prowadzonych przez nasze Zgromadzenie.  Uczestniczyło w nim, pod opieka nauczycieli i wychowawców,  80 młodych ludzi z Ostrowa Wielkopolskiego, Dzierżoniowa i Wrocławia.

Nasi wychowankowie przeżyli piękny dzień modlitwy, rozważań o duchowości salezjańskiej, zabawy, tańców, pracy twórczej a przede wszystkim integracji. Mieli okazje poznać nawzajem swoje talenty, przełamać lęki i wykazać się twórczością poetycką i muzyczną układając piosenki o salezjańskich świętych.

Już niedługo opuszczą oni mury naszych szkól. Niech zapamiętają je jako środowiska przyjazne młodemu człowiekowi.