Spotkania formacyjne są wpisane w czas formacji zakonnej, stąd w tym roku odbyły się one w inspektorii wrocławskiej Sióstr Salezjanek w trzech grupach dla około 200 Sióstr: w Połczynie Zdroju 3 lutego, w  Ostrowie Wielkopolskim 24 lutego i w Pieszycach 17 marca.

Do poprowadzenia tych spotkań poproszony został ks. Daniel Banaszkiewicz, salwatorianin, kierownik duchowny i rekolekcjonista. Osobą czuwającą nad przebiegiem wszystkich spotkań była s. Teresa Staszewska.

Spotkanie formacyjne rozpoczynało się w każdej grupie Jutrznią w kaplicy. O godz. 12:00 był najważniejszy moment całego dnia – Eucharystia. Oprócz konferencji była tez możliwość odmówienia wspólnie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Całość kończyły Nieszpory.

Myśli, które przewijały się w czasie konferencji do południa i popołudniu dotyczyły  formacji. Potrzebujemy ciągłego formowania się, karmienia się Słowem Boga, trwania w nauce Bożej, budowania więzi z Nim. Trudno mówić o formacji jeśli nie ma więzi z Bogiem. Można być osobą wierząca, ale niepraktykującą. Czy jestem szczęśliwa w swoim powołaniu? Czy wierzę w Boga Trójjedynego, który mnie zbawia i wyzwala od zła? Czy w swoim życiu doświadczam mocy Jego działania? Te i wiele jeszcze innych głębokich myśli przewijało w słowach, które mówił do zgromadzonych sióstr ks. Daniel.

Bogu niech będą dzięki za tak cenny czas…

s. Maria Hrynczyszyn

      Połczyn Zdrój

 

        Pieszyce