W dniach 23 – 29 sierpnia 2018 roku przebywała we Wrocławiu s. Paola Battagliola – Radna Generalna pełniąca rolę wizytatorki w naszym kraju.

Ponieważ wizytacja s. Paoli przypada za ok.2 lata, na zakończenie jej sześcioletniej posługi w Zgromadzeniu stąd ta tylko tygodniowa wizyta mająca na celu szybkie zapoznanie się z salezjańską rzeczywistością Inspektorii.

Siostra Wizytatorka każdego dnia spotykała się z inną grupą sióstr poznając przy okazji pobliskie wspólnoty i domy. Podczas konferencji przypomniała o oczekiwaniach Kościoła wobec osób konsekrowanych, o potrzebie dawania radosnego świadectwa własnego powołania i konieczności formacji stałej.

Ta krótka wizyta s. Paoli, u progu roku duszpastersko – formacyjnego dała nam okazję do pochylenia się nad naszym charyzmatem i podzielenia się własnymi doświadczeniami.

Przed odlotem do Rzymu s. Paola podziękowała wszystkim Siostrom, które spotkała podczas pobytu w Polsce w Inspektorii wrocławskiej za wielką siostrzaną życzliwość.