Wybory odbyły się rano 6 października 2021r. Gratulacje złożyły jej wszystkie kapitulne i siostry wspólnoty Domu generalnego CMW. Oficjalną proklamację powitano gorącymi oklaskami.

Siostra Maria del Rosario García Ribas urodziła się 22 stycznia 1961 roku w Sewilli (Hiszpania). Przeżyła okres dorastania i młodość, najpierw w swoim kolegium, w Salezjańskiej Szkole Maryi Wspomożycielki w dzielnicy Nervión swojego miasta, a następnie jako animatorka w Oratorium, uczestnicząc, studiując historię, w pełni w wielu inicjatywach duszpasterskich. Stopniowo ta salezjańska atmosfera zdobyła jej serce i pomogła odkryć swoje powołanie.

Pierwsze śluby zakonne złożyła 5 sierpnia 1986 r. i od tego czasu Pan dał jej możliwość bycia szczęśliwą CMW wśród młodych kobiet i sióstr, na misji, która jej była powierzona.

W roku akademickim 1993-94 studiowała na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie-UPS, a od 1994 do 2000 była inspektorialną koordynatorką Duszpasterstwa Młodzieży w Inspektorii Maryi Wspomożycielki z siedzibą w Sewilli, której była również Inspektorką od 2003 do 2009 roku.

Była dyrektorką domów w Jerez – Maryi Wspomożycielki i Sewilli – San José (Szkoła Maryi Wspomożycielki). W następnych latach należała do wspólnoty Marbella (Malaga), gdzie była nauczycielką i koordynowała duszpasterstwo dwóch szkół salezjańskich w tym regionie. Zadanie, które łączyła z odpowiedzialnością jako Radna Inspektorialna ds. Formacji. Aktywnie uczestniczyła jako członek komisji „Europa – Bliski Wschód w drodze” Zgromadzenia CMW.

W sierpniu 2017r., w wyniku zjednoczenia czterech inspektorii hiszpańskich, została mianowana Inspektorką nowo utworzonej Inspektorii Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii. Misję tę pełniła aż do nominacji 6 października 2021r. na XXIV Kapitule Generalnej na Wikarię Generalną.

Żyje życiem jako darem, zwłaszcza życiem codziennym. Lubi słowo „dziękuję” i wszystko, co się za nim kryje. Dziś całe Zgromadzenie CMW mówi DZIĘKUJĘ za dyspozycyjność w tej nowej służbie, o którą prosi ją Pan.