Siostra Leslie Sandigo Ortega urodziła się w Granadzie, w Nikaragui. Lata dzieciństwa i młodości przeżyła w małej miejscowości Dirià, w rodzinie zjednoczonej i otwartej na spotkanie.

Uczyła się w szkołach salezjańskich Córek Maryi Wspomożycielki w Masatepe i w Granadzie. Tam właśnie poczuła pragnienie służenia Bogu. Widziała świadectwo Wspólnoty, jej radość i zaangażowanie w misję wychowawczą i miłość jaką siostry tak, jak Matka Mazzarello odcisnęły w sercu wielu wychowanek; widziała ich solidarność z najuboższymi.

Siostra Leslie wstąpiła do Aspirantatu w 1984 w San Josè, Kostaryka. Pierwszą Profesję Zakonną złożyła 6 stycznia 1988 w Sanktuarium Nostra Signora degli Angeli w Cartago, Kostaryka.

Pracowała jako asystentka i nauczycielka religii, geografii, psychologii i filozofii w szkole średniej Maryi Wspomożycielki w Granadzie, w Centrum Normale Maryi Mazzarello w Managua, w Nikaragui i w Liceum Maria Ausiliatrice San Josè, na Kostaryce.
Posiada doktorat z Nauk Wychowania; magistra Pedagogiki ze specjalizacją z Dydaktyki; licencjat z Psychologii i Pedagogiki; Dyplom Formacji dla Formatorów i Rozwoju Strategii Modernizacji i Zarządzania Instytucjami Oświatowymi.
Pełniła obowiązek Animatorki Wspólnoty, Koordynatorki Ekipy Duszpasterstwa Inspektorialnego, Radnej Inspektorialnej.
W latach 2006 – 2012 pełniła obowiązek animacji i zarządzania jako Inspektorka w Inspektorii Nostra Signora degli Angeli (CAR), która obejmuje Kostarykę, Nikaraguę i Panamę. Od 2012 do 2020 piastowała różne stanowiska: była Delegatką Światową dla Salezjanów Współpracowników i Animatorką Światową Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA), współpracowała w Sektorze Rodziny Salezjańskiej i w Komisji Organizacyjnej Rodzin Charyzmatycznych, które mają na celu zgromadzenie jak największej liczby rodzin charyzmatycznych obecnych w Rzymie, dla wspierania współpracy między osobami konsekrowanymi i świeckimi, wokół charyzmatu Założycielskiego. Od 2021 jest we wspólnocie w Mornese z zadaniem animacji Projektu Mornese dla Zgromadzenia CMW i przyjmowania różnych grup.  Marzeniem Rodziny Salezjańskiej jest bycie aktywną częścią tej wielkiej Rodziny  Charyzmatycznej tak, jak chcieli ksiądz Bosko i Matka Mazzarello!
Być prorokami nadziei i radości dla młodych i z nimi.
Podczas XXIV Kapituły Generalnej Assemblea Kapitulna wybrała ją na Radną Generalną dla Rodziny Salezjańskiej.