W przededniu otwarcia  XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego  Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, który odbywać się będzie w październiku 2018 r. w Watykanie, Rodzina Salezjańska spotkała się w Rzymie w dniach 20 – 23.09.2018 r. na Międzynarodowym Kongresie nt. „Młodzi i wybory życiowe w perspektywie edukacyjnej”. W kongresie uczestniczyło 506 przedstawicieli Salezjanów Księdza Bosko, 156 Córek Maryi Wspomożycielki (w tym 6 z obu Inspektorii polskich i Wizytatorii  wschodniej), przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz świeckich różnych środowisk naukowych i wychowawczych.

Słowo wstępne do uczestników kongresu skierował w wideo nagraniu  Papież Franciszek, a jego otwarcia dokonali prof. Mauro Mantovani rektor UPS i prof. Pina Del Core z  Auxlium. W konferencji wprowadzającej biskup Raúl Biord Castillo, SDB z  Wenezueli przedstawił obecnym tematykę Synodu. Słowa pozdrowień skierował poprzez nagranie video Ks. Generał SDB  ks. Ángel Fernández Artime,  Matka Generalna Yvonne Reungoat, i sr. Runita Borja radana Generalna  ds.  Duszpasterstwa Młodzieżowego.

Każdy dzień obrad kongresu rozpoczynała Eucharystia, którą w kolejnych dniach celebrowali: Biskup Vincenzo Zani sekretarz Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, ks. Francesco Cereda  Wikariusz Generalny SDB, ka Fabio Attard , Radca Generalny ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego.

W wykładach, panelach i podczas dyskusji prelegenci z różnych uniwersytetów na  świecie  przedstawili sytuację antropologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, psychologiczną i religijną współczesnej młodzieży, żyjącej w różnych kulturach na wszystkich kontynentach. W sesjach popołudniowych liczni przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działający w Rodzinie Salezjańskiej podzielili się z obecnym przykładami  różnorodnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, jaka poprowadzą w swoich środowiskach. Jeden dzień obrad kongresu poświęcony był także powrotowi do źródeł  historycznych i spojrzeniu na sposób w jaki towarzyszyli młodym swoich czasów Ks. Bosco i Matka Mazzarello.

Poszczególnym dniom Kongresu towarzyszyły także koncert, spektakl  i musical w wykonaniu młodych, z którymi pracujemy w naszych środowiskach wychowawczych.

W podsumowaniu kongresu  prof.  Andrea Bozzolo z UPS i prof. Pina Del Core podkreślili, że tak jak kiedyś, tak i dziś,  Rodzina salezjańska pragnie słuchać młodych i pomóc im rozeznawać drogę ich życia, aby mogli stać się odpowiedzią na potrzeby innych młodych w Kościele i świecie współczesnym.

Międzynarodowym Kongresie nt. „Młodzi i wybory życiowe w perspektywie edukacyjnej” zakończył się podziękowaniami, tym, którzy przygotowali to salezjańskie i  naukowe spotkanie dotyczące młodzieży i zachętą, aby modlitwą i duchową łącznością towarzyszyć synodowi i młodym.

s  Ewa Piotrowska

p.s. Z Inspektorii Wrocławskiej uczestniczyły w Kongresie: s. Ewa Piotrowska z Wrocławia i studiująca obecnie w Rzymie s. Joanna Wojciechowska.