Gościnny Dom Inspektorialny Księży Salezjanów w Krakowie był już kolejny raz miejscem obrad Rady Programowej pisma „Don Bosco”. Rada odbyła się 10 czerwca 2017 roku. Spotkaniu przewodniczył ks. Adam Świta SDB (redaktor naczelny) oraz jego zastępca pan Maciej Kwaśniewski.

Jak co roku uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej (ks. Tomasz Lach SDB, ks. Krzysztof Cepil SDB, ks. Grzegorz Tondera SDB, s. Magdalen Szlachcic FMA, s. Bernadetta Rusin FMA, Zofia Nieć) i Zgromadzeń Michalickich (s. Eliza Włodyka CSSMA).

Plan spotkania Rady wyznaczał dwa duże bloki tematyczne, które objęły zarówno ocenę obecnego kształtu miesięcznika, jak i konkretne propozycje na przyszłość. W dyskusji poszukiwano odpowiedzi na zasadnicze pytania: Czy ideowo, merytorycznie i graficznie pismo „Don Bosco” spełnia swoje zadanie? Które działy tego salezjańskiego pisma należy kontynuować i jakiej tematyki mają one dotyczyć?  Kim obecnie jest nasz odbiorca i jakie są jego oczekiwania?

W świetle wielu nowych wydarzeń w Kościele, w Ojczyźnie i w szkolnictwie starano się poprzez wspólną refleksję odnaleźć najlepszy sposób pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w ich dziele wychowania.

Cieszy fakt, iż pismo „Don Bosco” wraz z dodatkiem „Boska Troska” wciąż się rozwija. W chwili obecnej dodatek „Boska Troska” to jedyne tego rodzaju pisemko, które na swych łamach łączy aż pięć zgromadzeń o charyzmacie wychowawczym. „Don Bosco” buduje na przesłaniu biblijnym, kompetentnie podejmuje nowe, aktualne zagadnienia – bardzo ważne dla rodziców i nauczycieli, zachwyca polską historią. A przy tym powiększa swą objętość, zmienia się na plus jego wygląd zewnętrzny, layout strony. Nie bez znaczenia pozostaje także postanowienie nie zaniżania poziomu i włącznie w dzieło współtworzenia autorów, którzy potrafią dotrzeć do współczesnego czytelnika.

Marzeniem Rady Programowej jest większa dostępność i bardziej zauważalna obecność pisma w sieci internetowej. Życzymy więc Redakcji, by w dzisiejszej rzeczywistości, spełniało się pragnienie docierania do jak najszerszego grona odbiorców z zawsze aktualnym przesłaniem Jezusa, Dobrego Pasterza Najlepszego Nauczyciela i Wychowawcy.

s. Bernadetta Rusin