Po prezentacji Relacji z życia Zgromadzenia CMW w dniu 21 września 2021 r. rozpoczął się dla członkiń Kapituły czas studium i refleksji, na przemian z chwilami pracy osobistej, pracy grupowej w komisjach i podkomisjach, a następnie spotkań na assemblei. Jest to czas pracochłonny, wzbogacony o pogodne przestrzenie braterstwa, dzielenia się i słówek na dobranoc.

Wieczorem członkinie Kapituły przeżywają ważny moment słówka na dobranoc, słuchając przesłania młodych, reprezentujących różne rzeczywistości inspektorialne 5 kontynentów, którzy uczestniczyli w kapitułach inspektorialnych przygotowujących do XXIV Kapituły Generalnej. Oto ich przesłania.

AZJA

Pozdrawiamy Was w imieniu młodzieży Azji. Dziękujemy za nieustanny dar z siebie, radość i entuzjazm. Dzielimy się tym, co chcielibyśmy, abyście wzięły pod uwagę myśląc o nas:

  • Bądźcie bardziej otwarte na cyfrowy świat i towarzyszcie nam, aby go poznać i przeżywać z odpowiedzialnością i krytycznym zmysłem;
  • Bądźcie bardziej otwarte na kwestie społeczne.
  • Wraz z pandemią przejście od bezpośredniego uczenia się do kwarantanny z nauką zdalną było dla nas wszystkich trudną zmianą. Prosimy dbajcie o relacje i szczere słuchanie młodych ludzi.
  • Dajcie większą wartość grupom wolontariuszy, takim jak VIDES.
  • Pragniemy, aby misja Córki Maryi Wspomożycielki była jasna i bardziej widoczna, a Wasze świadectwo wywierało silny wpływ na serca młodych ludzi.
  • Liczymy na to, że będziecie znakiem obecności Maryi, która popycha nas do życia w świętości, empatii i miłości do naszych braci i sióstr.
  • Proszę również znajdźcie trochę czasu, aby zadbać o siebie.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią Rodziny Salezjańskiej! Bardzo dziękujemy od całej młodzieży z Azji!

https://drive.google.com/file/d/1Q4Ep7ugBaYdgrAglqv_KlimlPV3EFAr1/view

EUROPA

Czym jest wspólnota rodząca życie? Jak roślina i nasionka, które potrzebują wody, słońca i świeżego powietrza, tak samo jest ze wspólnotą CMW. Potrzeba miłości, nowości, bycia z nami, młodymi, by słuchać nas i dzielić się, by „być tam”, angażując się i pozwalając się zaangażować w salezjańską misję wychowawczą.

Oznacza to również dotarcie do młodych ludzi w sieci, gdzie spędzają dużo czasu. Tak, bądźcie obywatelkami cyfrowymi!

https://drive.google.com/file/d/1qJsw_rWt9NhG0bFUjiwwNo8_01WnUgn2/view

OCEANIA

Pozdrowienia dla Matki Yvonne Reungoat, Sióstr z Rady i wszystkich uczestniczek Kapituły Generalnej. My, preaspirantki, wraz z siostrami salezjankami i całą młodzieżą Samoa, życzymy wam czasu łaski i wdzięczności, nadziei i innowacji, aby Zgromadzenie nadal było owocne w swojej misji.

https://drive.google.com/file/d/1tKST0724U9tG4wSoqDKnSW5bE7m11JR3/view