15 grudnia zakończyła się realizacja projektu prowadzonego przez wspólnotę Sióstr Salezjanek współfinansowanego przez Gminę Środa Śląska. Projekt trwający od stycznia do grudnia obejmował opieką grupę 80 dzieci i młodzieży. Celem projektu było zaproponowanie dzieciom i młodym przyjaznego miejsca, alternatywnego dla negatywnego wpływu środowiska, miejsca gdzie po zajęciach szkolnych można pozytywnie spędzić czas wolny, pod czujnym okiem wychowawców. Systematyczne zajęcia prowadzone na różnym poziomie zainteresowań w szczególny sposób były skierowane do osób z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, które narażone są na niebezpieczne skutki uzależnień i problemów alkoholowych w rodzinie. Proponowane zajęcia miały wzbudzić wśród odbiorców większe poczucie własnej wartości, pewności siebie, kreatywności oraz rozwijania własnych talentów.

Dużym utrudnieniem w realizacji projektu był czas izolacji spowodowany pandemią koronawirusa COVID-19: ograniczenie ilości osób i przemieszczania się, zawieszenie zajęć szkolnych, nauka zdalna. Zajęcia i spotkania z dziećmi były dostosowywane do obowiązujących w danym czasie przepisów wydanych przez rząd oraz organizacje sanitarne. Część spotkań w czasie największej izolacji odbywała się w trybie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub Messenger.

Plan realizacji projektu dostosowywany był do sytuacji panującej w kraju. Udało się między innymi prowadzić spotkania scholi w obu parafiach oraz nauki gry na gitarze, które organizowane były regularnie na różne sposoby (mniejsze grupy, większe pomieszczenia). Prowadzone były warsztaty artystyczne, teatralne i kreatywne (wspólne tworzenie przedstawienia teatralnego, wykonywanie różnych prac plastycznych oraz pozyskiwanie umiejętności kuglarskich). Ważnym momentem były spotkania integracyjne organizowane codziennie w miesiącu październiku po Nabożeństwie Różańcowym, gdzie dzieci mogły razem spędzić czas przy grach planszowych. Został zorganizowany Rodzinny Konkurs Plastyczny „Sto lat! Dla św. Jana Pawła II” oraz Konkurs Piosenki Religijnej „e-Cecyliada 2020”. Udało się również zorganizować wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach oraz wejść na Ślężę. Na zakończenie projekt, ze względu na sytuację i brak możliwości wspólnych spotkań świątecznych zorganizowana została akcja „Paczka Świąteczna”. Grupa młodych wraz z siostrami dotarła do 45 dzieci z życzeniami.

Koszt całkowity projektu wyniósł 19 642,77 zł, z czego dofinansowanie ze środków Gminy Środa Śląska wyniosło 10 000 zł, wkład osobowy wolontariuszy został wyceniony na 8 000 zł, a wkład własny wyniósł 1 642,77 zł.

Dziękujemy wolontariuszom, a szczególnie Gminie Środa Śląska za pomoc w realizacji projektu dla dzieci i młodzieży.