W dniu 27 lutego 2021 r. odbyło się, online, Inspektorialne spotkanie formacyjne dla sióstr dotyczące dokumentu ”Rozmowa osobista momentem uprzywilejowanym dla osobistego i wspólnotowego wzrostu tożsamości”. Dokument ten opracował sektor formacji na podstawie ankiet przeprowadzonych w całym świecie.

Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem rozważania i indywidualną kontemplacją Ikony św. Józefa. Następnie, po wstępie s. Inspektorki, Anny Świątek, został, przez s. Annę Jaskółkę bardzo szczegółowo przedstawiony powyższy dokument przepleciony pracą indywidualną sióstr.

Po południowej przerwie praca rozpoczęła się odmówieniem koronki do miłosierdzia Bożego, po której siostry wysłuchały wywiadu z s. Pierą Ruffinatto i s. Mileną Stevani. Wywiad ten pokazywał historię rozmowy osobistej w duchowości salezjańskiej oraz jej psychologiczne aspekty i miejsce w różnych formach towarzyszenia. Praca indywidualna sióstr i rozmowy w grupach wypracowały w każdej wspólnocie krótkie podsumowanie poruszanego tematu.

Spotkanie zakończyło się wiadomościami rodzinnymi i litanią do św. Józefa.

Było to pierwsze, można powiedzieć, historyczne spotkanie online, w której mogły uczestniczyć jednocześnie wszystkie siostry Inspektorii.