W dniach 11-15 stycznia w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się półkolonie dla dzieci z klas I-IV. Tradycyjnie w opiekę nad dziećmi zaangażowała się spora grupa nauczycieli a całość koordynowały Panie Justyna i Joanna.

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne mogło w nich uczestniczyć dużo mniej uczniów niż zazwyczaj i pracowali w małych, 12 osobowych grupach.

Dni wypełnione były zabawą, śpiewem, konkursami, zajęciami plastycznymi i sportowymi. Nie brakło też chwil na świeżym powietrzu.

Dla wszystkich był to bardzo ważny czas. Po trzech miesiącach Lockdownu można było spotkać się z rówieśnikami, spędzić ciekawie czas i zapomnieć o tym wszystkim, co niesie pandemia.