Wspólne Świętowanie Inspektorialnego Dnia Wdzięczności wobec s. Inspektorki Anny Świątek, przeżywaliśmy w tym roku  12 maja  2018 roku w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu. W tym rodzinnym święcie uczestniczyli: Siostry Dyrektorki wspólnot oraz dzieł wychowawczych naszej Inspektorii, Salezjanie Współpracownicy, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, młodzież z Inspektorialnej Rady Młodych, oraz dzieci i młodzież ze szkoły.

Motywem przewodnim tego pięknego dnia była „Podróż wdzięczności” – Rzecz o Św. Marii Dominice Mazzarello. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. o godz. 10.00 w Kościele św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława przy pl. Franciszkańskim3, którą celebrowali ks. Tomasz Hawrylewicz SDB i  ks. Ryszard Szczypel wikariusz parafii.

W homilii Ks. Tomasz nawiązał do słów Matki Mazzarello , która w liście do s. M. Lorenzale z 1881 r. pisała, że ważne jest, aby utrzymywać w porządku ogród własnego serca. Mówiąc o pięknie i różnorodności kwiatów kaznodzieja porównał je do cnót, które każdy powinien pielęgnować w swoim sercu takich jak miłość, posłuszeństwo, pokuta, pokora, czystość i wytrwałość.

Podróż Wdzięczności kontynuowaliśmy uczestnicząc w misyjnej wyprawie jaką rozpoczęło Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki  140 lat temu, a która wciąż trwa i obejmuje coraz to nowe  kraje. Młodzież i dzieci przez śpiew, słowo i taniec zabrali nas w podróż po 5 kontynentach, gdzie kiedyś dotarli pierwsi salezjanie i siostry salezjanki,  pokazując bogactwo różnych kultur i piękno misyjnej pracy.

Wyprawę śladami misyjnych początków Zgromadzenia zakończyły słowa wdzięczności wobec S Inspektorki Anny wypowiedziane w imieniu nas wszystkich  przez młodzież z Inspektorialnej Rady Młodych, nauczycieli i rodziców oraz Siostrę Salezjankę.

Główną myśl tych  życzeń można zamknąć w słowach: „życzymy  rozkwitu dzieł salezjańskich, które pod kierunkiem Siostry będą stwarzały najlepszą bazę duchową i materialną dla rozwoju naszych dzieci i młodzieży”. Słowa te są jakby echem, tych pierwszych słów, które usłyszała Maria Mazzarello -„Tobie je powierzam”,  a które stały się impulsem do misyjnej wyprawy Jej życia.

Uroczystość przedłużyła radosna Agapa oraz gry i zabawy dla dzieci na boisku szkolnym prowadzone przez młodzież z Inspektorialnej Rady Młodych.

s  Ewa Piotrowska

 

foto: s. Katarzyna Szczodrak