Już w najbliższą niedzielę, 14 listopada, z okazji Światowego Dnia Ubogich, Dykasterium ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zaprasza wspólnoty zakonne, instytucje wychowawcze, parafie i diecezje, centra pomocy sanitarnej, organizacje, firmy, zakłady pracy, rodziny… do włączenia się w Platformę Działania Laudato Sì i podjęcia zobowiązań. Zostaną opublikowane przewodniki oraz materiały, które posłużą w przygotowaniu własnego planu działań.

W liście, w którym ogłoszone zostaną zapisy, kardynał Peter K.A. Turkson, Prefekt Dykasterii, określił cel tej inicjatywy: “Platforma ma promować trwałą i wspólną drogę (…). Poprzez ten projekt będziemy mieli możliwość uczenia się i wzrastania razem, a także podejmowania odważnych działań na rzecz budowania lepszej przyszłości w duchu Laudato Si’”.
Etap ten wpisuje się w proces zapoczątkowany w Roku Laudato Si’ rozpoczęty  24 maja 2020 r. – z okazji piątej rocznicy ogłoszenia encykliki – i który zakładał powstanie Platformy Działań Laudato Si’.

Na zakończenie tej rocznicy, 25 maja 2021 r., poprzez video-przesłanie, Papież Franciszek ogłosił Laudato si’ Action Platform, „drogą siedmiu lat, w których zobaczymy nasze wspólnoty zaangażowane na różne sposoby w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, w duchu ekologii integralnej”.
Droga ta inspiruje się wizją ekologii integralnej  proponowanej w encyklice i zmierza do osiągnięcia siedmiu celów Laudato Si’: odpowiedź na wołanie ziemi, na wołanie ubogich, ekonomia ekologiczna, przyjęcie zrównoważonego, skromnego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna, wzmacnianie społeczności.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki będzie uczestniczyć w tej inicjatywie przesyłając 14 listopada 2021 r., do kardynała Turksona, list wyrażający nasze zaangażowanie i włączenie się poszczególnych inspektorii, wspólnot, instytucji wychowawczych, grup i stowarzyszeń zarządzanych przez Córki Maryi Wspomożycielki, które dołączyły do Platformy Działań Laudato Si’.

Włączenie się w ten eklezjalny i ogólnoświatowy proces ku ekologii integralnej jest pierwszym krokiem realizacji zobowiązania podjętego przez Zgromadzenie FMA podczas XXIV Kapituły Generalnej, która odbyła się w Rzymie w dniach od 17 września do 24 października 2021 r., na mocy Uchwały o nawróceniu ku ekologii integralnej:

Zgromadzenie kapitulne, poruszone wołaniem młodzieży, ubogich i Ziemi, podjęło decyzję, by całe Zgromadzenie włączyć na drogę bardziej konkretnego i trwałego nawrócenia ku ekologii integralnej, przyjmując 7 celów zawartych w Laudato si’, w stylu systemu prewencyjnego”. 

Uczestnicząc w inicjatywach Platformy Laudato Si’ razem z całą wspólnotą katolików z całego świata, wspólnoty wychowawcze Córek Maryi Wspomożycielki, biorąc pod uwagę specyfikę środowisk społeczno-kulturowych, zobowiązują się podjąć drogę nawrócenia ekologicznego w duchu charyzmatu salezjańskiego, starając się przyjąć w swoim życiu – osobiście i wspólnotowo –  siedem celów Laudato Si’ i podjąć konkretne działania prowadzące do zmiany stylu życia i nawyków, tak by ludzie młodzi, którzy są naszą teraźniejszością i naszym jutrem, “mieli życie w obfitości”.
“Ekologia integralna, które dotyczy nie tylko kwestii środowiska, ale człowieka w jego pełnym wymiarze, staje się ekologią zdolną usłyszeć wołanie ubogich, i stać się zaczynem nowego społeczeństwa”.  (Papież Franciszek)